Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Προκαταρκτική προκήρυξη για τη διαχείριση αποριμμάτων στην Αττική


Ηλεκτρονική Έκδοση enet.gr, 14:42 Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

Ξεκινά, με την προκαταρκτική προκήρυξη του έργου, η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου που θα αναλάβει τη μελέτη,κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική.

Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και 20-25ετή λειτουργία τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, με συνολική δυναμικότητα της τάξης των 1.350.000 τόνων ετησίως. Οι μονάδες επεξεργασίας θα κατασκευαστούν εντός των ΟΕΔΑ Φυλής, Άνω Λιοσίων, Κερατέας και Γραμματικού, σε εκτάσεις που σύμφωνα με το υπουργείο είναι "ήδη αδειοδοτημένες και επαρκείς".
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012, ώστε τα έργα να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός του 2014. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 430 εκατ. ευρώ, από τα οποία ποσό μέχρι 140 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω κοινοτικών ενισχύσεων και το υπόλοιπο από ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος.

Τα έργα προτείνεται να υλοποιηθούν με την μέθοδο των Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και ο ανάδοχος θα αμείβεται με βάση τα εισερχόμενα απορρίμματα (gate fee) και την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Το σχέδιο της προκηρυξης εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εσωτερικών, Πάρη Κουκουλόπουλου, του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, και του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ηλία Λιακόπουλο. Θα αποσταλεί εντός της ημέρας για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζει ότι ο διαγωνισμός "θα είναι απολύτως διαφανής και ανοικτός σε όλες τις δόκιμες και περιβαλλοντικά συμβατές μεθόδους επεξεργασίας που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας".

Διαβάστε την προκύρηξη, επιλέγοντας το σύνδεσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου