Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης απορριμμάτων --η ΕΕ ΕΔΣΝΑ ενημερώθηκε και στην επόμενη συνεδρίαση θα εγκρίνει Οδηγό προς τους Δήμους

Εκδόθηκε  η 34/2015 Απόφαση της Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ  για το θέμα των Τοπικών  Σχεδίων διαχείρισης.
Αφορά στη συζήτηση  του  θέματος "Ενημέρωση της ΕΕ για τα Τοπικά Σχέδια διαχείρισης ενόψει λήψης απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες"  στη 5η Συνεδρίαση την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή ενημερώθηκε και αποφάσισε σε επόμενη συνεδρίαση να προβεί στην έγκριση Οδηγού προς τους δήμους.

Σε αναμονή λοιπόν του Οδηγού που  τελικά πρώτα απ΄ όλα θα συνιστά   έκφραση της πολιτικής της Διοίκησης.


Η  34/2015 Απόφαση εδώ .
Η εισήγηση της Δ/νσης Ποιότητας, Πρόληψης & επαναχρησιμοποίησης (κατά το μέρος που έχει αναρτηθεί στη διαύγεια):