Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Χρωστάει η ΕΠΑΝΑ ΑΕ στον Σύνδεσμο;;;;

 Καλή σας μέρα !!!!!!!!!!
Γιατί όταν ρωτάγαμε τι γίνεται  με τα ΚΔΑΥ  κάποιοι σφυρίζανε αδιάφορα;;;

Σήμερα, 18/2  στην 11η  Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ, μήπως  το 5ο θέμα καίει;
" Ενημέρωση για Σύμβαση με Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (εισήγηση, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου)".
Πόσοι γνωρίζανε για τη σύμβαση ΕΣΔΚΝΑ (τώρα ΕΔΣΝΑ)  - ΕΠΑΝΑ ΑΕ (τώρα WATT AE;;) που χρονολογείται από το 2004;;; 
Γνωρίζανε η Οικονομική Υπηρεσία, πρώτα και κύρια, αλλά  και οι Δ/νσεις ΔΑΑ,  Επεξεργασίας και Σχεδιασμού ;;;;
Από το 2008  η  ΕΠΑΝΑ ΑΕ κάνει τη δουλειά της, κανείς δεν την αγγίζει  και  σήμερα, έτος 2013,   ...ο Σύνδεσμος θα στείλει επιστολή!!  ....βέβαια αν  δεν ανταποκριθεί η εταιρεία  ο Σύνδεσμος θα πάει στα δικαστήρια !!! 
Και ποιος εισηγείται το θέμα σήμερα ; Το αυτοτελές Γραφείο Προέδρου !!!
Δύσκολα καθήκοντα αναλαμβάνει η σημερινή αναπληρώτρια Προϊσταμένη !!! 

Έμείς, δεν έχουμε ξεχάσει ότι οι διοικήσεις του ΕΣΔΚΝΑ  δεν επέτρεπαν την δημοσιότητα των συνεδριάσεων της Εκτ. Επιτροπής , των εισηγήσεων , των αποφάσεων  και  των  συμβάσεων. Δεν έχουμε  ξεχάσει  το ρόλο του Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου  όλη αυτή  τη περίοδο!!! 


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για σύμβαση με Κ.Δ.Α.Υ.
Κύριοι,
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13674/22.12.2004 σύμβαση μεταξύ του ΕΣΔΚΝΑ (και ήδη ΕΔΣΝΑ) αφενός και της εταιρείας ΕΠΑΝΑ ΑΕ (και ήδη WATT AE), ο Σύνδεσμος ανέλαβε να υποστηρίξει καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο τις ενέργειες για την δημιουργία ΜΔΑΥ στον χώρο της ΟΕΔΑ Φυλής από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ως διαχειριστής της ΟΕΔΑ, προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες άδειες η εν λόγω εγκατάσταση.
Σύμφωνα με τους όρους της ως άνω σύμβασης ο Σύνδεσμος θα λάμβανε ως αντάλλαγμα ποσοστό 3% επί των καθαρών μηνιαίων εσόδων της εταιρείας από τη δραστηριότητα αυτή. Ο τρόπος διακρίβωσης και καταβολής μηνιαίως του άνω ποσοστού θα καθοριζόταν μεταγενεστέρως και πάντως προ της ενάρξεως λειτουργίας της ΜΔΑΥ. Ο τυχόν ΦΠΑ θα βαρύνει την εταιρεία.
Τον Οκτώβριο του 2008 ξεκίνησε η λειτουργία της εν λόγω Μονάδας. Πάρα ταύτα, μέχρι σήμερα, παρά τις οχλήσεις εκ μέρους του Συνδέσμου, η εταιρεία δεν έχει αποστείλει τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να υπολογιστεί η οφειλή προς τον Σύνδεσμο.
Για τον λόγο αυτό, προτείνω να αποσταλεί εκ νέου επιστολή προς την εταιρεία, τάσσοντας της προθεσμία για την υποβολή των σχετικών στοιχείων καθαρών της εσόδων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΔΑΥ, προκειμένου να προβούμε στην βεβαίωση και εν τέλει στην είσπραξη των σχετικών εσόδων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας, θα υποχρεωθούμε να κινηθούμε δικαστικά.
                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
       ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
          ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
                             ΔΕ1/Γ΄ 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου