Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

"Λαϊκό": Συνεχίζεται η παράνομη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων!

Στα χέρια της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ελ. Ράικου βρίσκονται από μήνες τα δημοσιεύματα της "Αυγής" σχετικά με την ιδιαιτέρως περίεργη διαχείριση των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων από το νοσοκομείο της Αθήνας "Λαϊκό". Η Ελ. Ράικου έχει διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα, η οποία είναι σε εξέλιξη, και τα στοιχεία που φέρνει σήμερα η "Α" στη δημοσιότητα εμπλουτίζουν και ισχυροποιούν την εικόνα για την πολύ περίεργη, προφανώς παράνομη διαχείριση των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων από το "Λαϊκό".
Η συνέχεια της μελέτης του επίκουρου καθηγητή Στερεών Αποβλήτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) Δημήτρη Κομίλη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διατριβής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αφορά ολόκληρο το 2009 και τους δέκα πρώτους μήνες του 2010 και αποτελεί πραγματικό καταπέλτη για το "Λαϊκό".

Ούτε γραμμάριο στον αποτεφρωτήρα!
Από τις αναλύσεις των στοιχείων της νέας μελέτης, λοιπόν, προκύπτει ότι 21 δημόσια γενικά νοσοκομεία εντός Αττικής παρήγαγαν κατά μέσο όρο 0,30 κιλά/κλίνη/ημέρα, τιμή συγκρίσιμη με την ανάλυση των δεδομένων για το 2007. Ομοίως, 34 δημόσια γενικά νοσοκομεία εκτός Αττικής παρήγαγαν κατά μέσο 0,37 κιλά/κλίνη/ημέρα, αν και υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις και στις δύο περιπτώσεις.
Χαρακτηριστική περίπτωση, όμως, αποτελεί πάλι το νοσοκομείο της Αθήνας "Λαϊκό", το οποίο, εντός του 2009, δεν οδήγησε... καμία ποσότητα επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων στον αποτεφρωτήρα! Εντυπωσιακό και λίαν προβληματικό και περίεργο είναι επίσης το γεγονός ότι το "Λαϊκό" δεν οδήγησε στον αποτεφρωτήρα καμία ποσότητα απορριμμάτων για τους πρώτους περίπου 4 μήνες του 2010, ενώ από τον Απρίλιο του 2010 άρχιζαν να εμφανίζονται κάποιες καταγεγραμμένες ποσότητες επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων στον "Αποτεφρωτήρα Α.Ε."... Μετά τον Απρίλιο 2010 και μέχρι τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος της περιόδου ανάλυσης των στοιχείων της παρούσας μελέτης, η μέση τιμή παραγωγής των ΜΤΧ και ΤΧ αποβλήτων του "Λαϊκού" ήταν... 0,0018 κιλά/κλίνη/ημέρα! Η συγκεκριμένη τιμή είναι αδικαιολόγητα χαμηλή, ενώ σίγουρα δεν δικαιολογείται η μηδενική παραγωγή των συγκεκριμένων επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων από το "Λαϊκό" για όλο το 2009 και για μέρος του 2010.
Χαρακτηριστικά χαμηλές τιμές παραγωγής ΜΤΧ και ΤΧ αποβλήτων είχαν επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα της νέας μελέτης τα νοσοκομεία της Αθήνας "Ευαγγελισμός" και "Ελπίς", με τιμές ίσες με... 0,013 και... 0,0048 κιλά/κλίνη/ημέρα αντίστοιχα!
Η μελέτη βασίστηκε στα ημερήσια ζυγολόγια ΕΙΑ που οδηγούνται προς αποτέφρωση στον μοναδικό αποτεφρωτήρα ιατρικών αποβλήτων στα Άνω Λιόσια Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας, τα νοσοκομεία της Ελλάδας υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με τον συγκεκριμένο αποτεφρωτήρα και να διαχωρίζουν, συλλέγουν και οδηγούν συγκεκριμένες κατηγορίες ΕΙΑ προς αποτέφρωση εκεί. Τα ΕΙΑ που θα πρέπει να οδηγούνται προς αποτέφρωση είναι τα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα (ΜΤΧ) και τα αποκλειστικά τοξικού χαρακτήρα (ΤΧ). Αντίθετα, τα αποκλειστικά μολυσματικού χαρακτήρα (ΜΧ) ΕΙΑ, που είναι συνήθως το μεγαλύτερο μέρος των ΕΙΑ, μπορούν να οδηγούνται προς αποστείρωση σε αδειοδοτημένες μονάδες αποστείρωσης ή στις μονάδες αποστείρωσης εντός των νοσοκομείων, όπου αυτές υπάρχουν και λειτουργούν σωστά. Οι παραπάνω τεχνικές επεξεργασίας κοστίζουν, συνήθως από 1.000 έως 2.000 ευρώ ανά τόνο, που είναι προφανώς ένα σημαντικό κόστος για το νοσοκομεία. Όμως, οι τεχνικές αυτές απαιτούνται από τη νομοθεσία και κάθε άλλη πρακτική μη αδειοδοτημένης διάθεσης των ΕΙΑ από τα νοσοκομεία είναι παράνομη.

Τι συμβαίνει στο "Λαϊκό";
Τα ερωτήματα του Δημ. Κομίλη είναι καίρια και προκύπτουν αβίαστα: "Πού, λοιπόν, κατέληξαν τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα τύπου ΜΤΧ και ΤΧ του 'Λαϊκού' νοσοκομείου για το έτος 2009 και για τους περίπου πρώτους 4 μήνες του 2010; Και πώς δικαιολογείται η τόσο χαμηλή μοναδιαία παραγωγή των συγκεκριμένων επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων του 'Λαϊκού' μετά τον Απρίλιο του 2010, κάτι που είχε παρατηρηθεί και για το έτος 2007;".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου