Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Ποιοι μας δουλεύουν "ανώνυμοι" και "παρά...νυμοι", αγράμματοι και γραμματιζούμενοι για ένα ζήτημα που έχει λυθεί;

για όσους αμφισβητούν, αληθινά ή ...πέτσινα, την νομιμότητα της καταβολής επιδόματος θέσης ευθύνης σε αναπληρωτές προϊσταμένους οργανικών μονάδων του ΕΔΣΝΑ ή και την εγκυρότητα των πράξεων που  αυτοί  υπογράφουν, υπενθυμίζουμε, όπως από τη πρώτη στιγμή  έχουμε ενημερώσει τους συναδέλφους  στις 9 Απριλίου 2013, ότι το θέμα που είχε δημιουργηθεί με πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίστηκε νομοθετικά με τροπολογία στο νομοσχέδιο 
 Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

από την ανάρτηση στο blog της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης στις 9 Απριλίου 2013:

η ρύθμιση για τους αναπληρωτές προϊσταμένους στους ΟΤΑ 

Αφορά  το επίδομα και την  εγκυρότητα των πράξεων των αναπληρωτών προϊσταμένων. 

(θυμίζουμε ότι όταν μιλήσαμε για το θέμα  χαρακτηριστήκαμε από τη ΠΑΣΚΕ ΣΥΝ κινδυνολόγοι και πολλά άλλα ...) 
Για εμάς τον ίδιο δρόμο πρέπει να πάρει και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους επί τόπου στις εγκαταστάσεις  διαχείρισης απορριμμάτων ανεξαρτήτως ειδικότητας.  


Αρ. Τροπολογίας: 399/11 5.4.2013
Αρχείο: .pdf
Υπουργείο: Εσωτερικών
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με:
α. διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010
β. τους Οργανισμούς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής 
γ. τους αναπληρωτές προϊσταμένους στους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού
δ. το Δημόσιο Λογιστικό
το ψηφισθέν νομοσχέδιο από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΣΤ΄,16 Απριλίου 2013, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής εδώ


η παρέμβαση της ΠΟΕ ΟΤΑ για το επίδομα θέσης ευθύνης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου