Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Σπ. Χαλβατζής στην ημερίδα της ΠΟΕ ΟΤΑ για τη διαχείριση απορριμμάτων, Μάρτιος 2011

για το ρόλο των επιστημόνων 


(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΟΕ ΟΤΑ-ΤΕΔΚΝΑ, Για μια βιώσιμη, οικονομική & φιλική στο περιβάλλον διαχείριση απορριμμάτων της Αττικής, Αθήνα 2 Μαρτίου 2011, Πρακτικά εργασιών  ημερίδας,  σελίδα 36)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου