Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Η λοταρία των ...μη απ΄ευθείας αναθέσεων στον ΕΔΣΝΑ!!Αυτή τη φορά  η  κλήρωση  χάνει ...
και βέβαια  κάποιοι πρέπει να αγοράσουν λαχείο, τόσο συχνά που κληρώνεται το όνομα τους...

Η Εκτελεστική  Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε (646/23-12-2013 ΑΕΕ) την  ανάθεση εκπόνησης τεχνικής Μελέτης Βελτιστοποίησης δικτύου Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Αττική σε ιδιώτη μελετητή κάτοχο πτυχίου  Α΄ή Β΄τάξης  στη κατηγορία Συγκοινωνιακών έργων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 17.653,70 ευρώ, ποσό που επιτρέπει τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης.
Σε κλίμα διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης των άνεργων επιστημόνων (έτσι λέμε εμείς), η Εκτελεστική Επιτροπή δεν προκύπτει να αποφάσισε την απ΄ ευθείας ανάθεση και προχωρά σε συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (648/23-12-2013).

Για την ανάθεση της μελέτης, σύμφωνα με τα ισχύοντα αρ.21, νόμος 3316/05 περί μελετών του δημοσίου, συγκροτείται  Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
1. Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του νόμου αυτού η Προϊσταμένη Αρχή
συγκροτεί με απόφασή της Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.


3. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, μετά από σχετικό
αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο-μέλος του
Τ.Ε.Ε.. Με την απόφαση συγκρότησης μπορεί να ορίζεται γραμματέας της
Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν
συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/ 1999. 

Αντ΄ αυτού, η Εκτελεστική  συγκρότησε επιτροπή  ακολουθώντας την  παγιωμένη πλέον δημόσια  (διαφανέστατη!)  διαδικασία κλήρωσης για ορισμό επιτροπών  επικαλούμενη  την Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508. Είναι η εγκύκλιος  που ορίζει τη  Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή  προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, (όχι μελετών),  όταν  δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio). 

Και η   κλήρωση έδωσε  στα τακτικά μέλη 2 μηχανικούς -1 ΔΕ  και στα αναπληρωματικά 1 ΠΕ -2 ΔΕ ...


Δεν προκύπτει στην Απόφαση ότι ζητήθηκε εκπρόσωπος και το ΤΕΕ δεν ανταποκρίθηκε !
Να δεχτούμε ότι έτσι έγινε;
Να δεχτούμε  ότι ακολουθήθηκε  κλήρωση για να μην υπάρχει υποψία μεροληψίας σε περίπτωση  απ΄ευθείας επιλογή των υπαλλήλων  που έχουν εμπειρία και προσόντα,;
Όμως, η  Επιτροπή θέλει 3  και όχι 2 μέλη  με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης.

Είστε σίγουροι για την συμμετοχή των ΔΕ σε αυτή την επιτροπή;; Δεν νομίζω ότι  διαβάζουν σωστά το νόμο οι εισηγητές της διοίκησης.


Πάντως, δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα. Στον ΕΔΣΝΑ δεν γίνονται  απ΄ευθείας αναθέσεις  μελέτης σε ημέτερους!

Αλλά, θα το ξαναπούμε,  μερικοί έχουν καταρρίψει τους νόμους των πιθανοτήτων στις κληρώσεις για συγκρότηση επιτροπών ... Ας πάρουν και κανένα  λαχείο... 
Με τις ευχές μας!

                                                                                   
                                                                                                                      Γ.Α.
2 σχόλια:

  1. Ανώνυμος1/09/2014 8:48 π.μ.

    καλημερα. δεν ειναι υπηρεσιες ετσι? (ή εργασιες του 28/80)

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Γεωργία Ασημακοπούλου1/09/2014 10:45 π.μ.

    Δεν είναι υπηρεσίες . Οι αποφάσεις της Εκτ. Επιτρ. ορίζουν ότι πρόκειται για αναθεση μελέτης και επικαλούνται τον 3316/05

    ΑπάντησηΔιαγραφή