Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Ξεκινά πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης των ληγμένων φαρμάκων οικιακής χρήσης

Χτες το απόγευμα ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ   ο Λοβέρδος έδινε συνέντευξη για τα πράσινα κατορθώματα. Το έχουμε πει,  το σύστημα δουλεύει ...


Μπορεί  να μην περιορίζεται η   υπερσυνταγογράφηση, αλλά και η υπερκατανάλωση φαρμάκων από τους πολίτες, αλλά έρχονται  ...οι πράσινοι κάδοι για την χωριστή συλλογή των ληγμένων οικιακών φαρμάκων!

Προλογικό σημείωμα:
Υποστηρίζουμε τη χωριστή συλλογή και μάλιστα στη πηγή των ειδικών αποβλήτων με όρους που διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Ερώτημα:  Η διαχείριση αποβλήτων και στην προκειμένη περίπτωση των ληγμένων φρμάκων, είναι στις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ. Που είναι οι ΦοΔΣΑ;   Η πρόσφατη σχετική Υπουργική Απόφαση  αναφέρεται αόριστα στη συνεργασία των ΟΤΑ.

Στα φαρμακεία της γειτονιάς τους θα μπορούν όλοι από την 1η Μαρτίου να πηγαίνουν τα φάρμακα που έχουν στο σπίτι τους και έχει λήξει η ημερομηνία που προβλέπεται για την κατανάλωσή τους.
Το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων  (ΕΟΦ), το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) και τον συνεταιρισμό των φαρμακαποθηκών υλοποιεί πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης των ληγμένων φαρμάκων.

Στη σημερινή συνέντευξη τύπου των Λοβέρδου -Μπόλαρη  ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος.
Πρόκειται για την   εφαρμογή  της  Υπουργικής Απόφασης για τη "Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως" (ΦΕΚ Β/τ.11/10-1-12).

Ο ΙΦΕΤ, Ανώνυμη Εταιρεία με μόνο μέτοχο τον ΕΟΦ ,  θα εφοδιάσει με ειδικούς πράσινους κάδους για τα ληγμένα φαρμακευτικά σκευάσματα τα 12.000 φαρμακεία όλης της χώρας, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Λοβέρδου.
Την περισυλλογή και μεταφορά των φαρμάκων από όλα τα σημεία θα αναλάβει το δίκτυο διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας.
Τελικός προορισμός τους θα είναι οι  εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ ΑΕ στην περιοχή Μαγούλας Αττικής από όπου θα αποστέλλονται στο εξωτερικό για αδρανοποίηση και καύση.
Τα παραπάνω δίκτυα διανομής έχουν την αρμοδιότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεχθέντων στις αποθήκες τους έως την τελική τους μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε.

Μέρα που ήταν, έχουμε και την σημερινή συγκέντρωση, με τον κόσμο στο δρόμο, η  συνέντευξη του Υπουργού  παίζει στα ηλεκτρονικά μέσα ως επικοινωνιακό αντίδοτο.Εδώ η  συνέντευξη τύπου
Το βρήκαμε ενδιαφέρον και αναδημοσιεύουμε σχόλιο στο Πρώτο Θέμα on line

06/02/2012 19:11
Έως πριν από λίγα χρόνια,, η χωματερή Άνω Λιοσίων (ΕΣΔΚΝΑ) δεχόταν προς καταστροφή με αποτέφρωση τις περισσότερες κατηγορίες φαρμάκων πλην των τοξικών, η διάθεση των οποίων γίνεται από εξειδικευμένες εταιρίες οι οποίες συνήθως τα αποστέλλουν (;) προς καταστροφή σε εγκαταστάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα προβλήματα των τελευταίων ετών στο χώρο των ΧΥΤΑ, είχαν ως αποτέλεσμα να μην γίνονται δεκτά προς καταστροφή φαρμακευτικά σκευάσματα πάσης μορφής. Επομένως, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν πλέον ως μόνη επιλογή την «εξαγωγή» όλων των ακαταλλήλων φαρμάκων (και όχι μόνον των τοξικών), έναντι υψηλής οικονομικής επιβάρυνσης. Για την πρακτική της αυτή η χώρα μας παραπεμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του άρθρου 228 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, το οποίο προβλέπει «υπάρχει ότι ουσιαστική ευθύνη των κρατών-μελών ως προς τα κατάλληλα συστήματα αποκομιδής για αχρησιμοποίητα φάρμακα και φάρμακα των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης» και ότι κάθε μέλος θα πρέπει έως το 2006 (!!!) να διαθέτει αυτονομία στη διαχείριση και τελική διάθεση (καταστροφή) των ληγμένων φαρμάκων. Μήπως μπορείτε να φανταστείτε ποιός μεριμνά τα τελευταία οκτώ χρόνια για να μην αποκτηθεί η ανωτέρω αυτονομία από τη χώρα. Και βέβαια το επιτυγχάνει...


Παραθέτουμε την  με  Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ 2464  Απόφαση:

Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 43 Α΄).
2. Του Α.Ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (ΦΕΚ 137/Α/1940).
3. To Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄3) « Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), της  Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις.
4. Το Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α΄ 50) και ειδικότερα του άρθρου 36 παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146), σύμφωνα με το οποίο ο Ε.Ο.Φ δύναται να επιχορηγεί προγράμματα των υπηρεσιών του Υ.Υ.Κ.Α.
5. Το άρθρο 22 του Ν. 2737/1999 και το καταστατικό της εταιρείας «ΙΦΕΤ Α.Ε.», όπως αυτό ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, δυνάμει των οποίων η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» αποτελεί μία δημόσια επιχείρηση, με μονομέτοχο των «Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων», στο σκοπό της οποίας (άρθρο 3 του καταστατικού) περιλαμβάνεται (και) η οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ασφαλούς συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης και διαχείρισης οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως
6. Το γεγονός ότι τα οικιακής χρήσεως ληγμένα φάρμακα, τα μη χρησιμοποιημένα, καθώς και τα εν μέρει χρησιμοποιημένα κατά κανόνα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής ή στις αποχετεύσεις, προκαλώντας βλαβερές συνέπειες λόγω αθροιστικού αποτελέσματος στην ατομική και δημόσια υγεία, καθώς οι φαρμακευτικές (δραστικές) ουσίες που περιέχουν, επιστρέφουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας.
7. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης των οικιακών φαρμάκων, σε συνδυασμό με την πολυφαρμακία που διακρίνει την χώρα μας, καθιστά το πρόβλημα της  διάθεσης των οικιακών φαρμάκων ιδιαίτερα οξύ.
8. Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί η δημόσια υγεία και ότι απαιτείται άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και προφύλαξης της υγείας του πληθυσμού
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε:

1. Τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως, σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές− εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο  χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
2. Την άμεση περισυλλογή και μεταφορά μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας  του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα. Τα ως άνω δίκτυα έχουν την αρμοδιότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεχθέντων στις αποθήκες τους έως την τελική τους μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε.
3. Η μεταφορά του περιεχομένου των περιεκτών από τα φαρμακεία στις εγκαταστάσεις των δικτύων διανομής της παραγράφου 2 και τελικά στην αποθήκη της ΙΦΕΤ Α.Ε. αποτελεί μεταφορά μη εμπορεύσιμων ειδών.
4. Κάθε δρομολόγιο συλλογής μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, από τα δίκτυα διανομής της παραγράφου 2 από τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλογής− μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων διανομής της παραγράφου 2, από τις αποθήκες τους προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.
5. Την ευθύνη για την ορθολογική καταστροφή των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων που θα αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε., φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε. υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.
6. Τη συνολική ευθύνη υλοποίησης των ανωτέρω φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.
7. Την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των αρμόδιων φορέων (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΠΦΣ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΣΦΕ), προκειμένου να αφομοιωθεί στην καθημερινότητα ως συνήθεια/ μέριμνα η διάθεση των οικιακών σκευασμάτων και των υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως στους προαναφερθέντες περιέκτες και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα
8. Τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων από το ΣΕΥΥΠ, με την τεχνική συνδρομή της ΙΦΕΤ Α.Ε. και του ΕΟΦ, σε όλα τα στάδια της προαναφερθείσας διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων με τα ανωτέρω.
9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος, τα φαρμακεία υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 8 του άρθρου 43 Ν. 4025/2011, μετά από έκθεση του ΣΕΥΥΠ.
10. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου