Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Ο κύκλος της Α.ΕΝ.Κ θα κλείσει; Καλούμε όλους τους φίλους της παράταξης στα γραφεία της ΠΟΕ - ΟΤΑ την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 4 μμ.Θέματα της συνδιάσκεψης είναι:
1. Απολογισμός της παρουσίας και δράσης της Α.ΕΝ.Κ.
2. Εξέταση της πολιτικο-διοικητικής πραγματικότητας - μετά την εκλογή Δούρου - στον ΕΔΣΝΑ και στη  διαχείριση απορριμμάτων.
 
3. Η αναγκαιότητα - ή όχι - της αυτοδιάλυσης της Α.ΕΝ.Κ, η μετεξέλιξή της ή η δημιουργία νέας ή νέων συνδικαλιστικών παρατάξεων που θα καλύψουν το πολιτικο-συνδικαλιστικό κενό. Σε περίπτωση απόφασης περί μη διάλυσης, εκλογή  συντονιστή ή συντονιστικής γραμματείας.
4. Η επαναβεβαίωση από τους συναγωνιστές και φίλους της παράταξης της θεμελιώδους  αρχής και θέσης της Α.ΕΝ.Κ για το δημόσιο χαρακτήρα όλης της αλυσίδας στη  διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό σήμερα σημαίνει: έξω από τον  ΕΔΣΝΑ οι εργολάβοι και οι μηχανισμοί διαπλοκής και διαφθοράς! Με το τέλος των συμβάσεων οι μονάδες του ΕΔΣΝΑ (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ, Αποτεφρωτήρας) να λειτουργήσουν από τον ΕΔΣΝΑ με μόνιμο προσωπικό.
  

Έχουν κληθεί να παρευρίσκονται οι επικεφαλείς του ΜΕΤΑ Γ. Χαρίσης και ΑΣΚ-ΟΤΑ-ΜΕΤΑ Β. Γκιτάκος.

Σ. Κουτσογιάννης 
Συντονιστής Α.ΕΝ.Κ. ΕΔΣΝΑ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου