Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΣΔΙΤ Σερρών :Με απόφαση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι για τη Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων απορριμμάτων ... (κυβερνητική πρωτοπορία στην ..."ολοκληρωμένη" και "αποκεντρωμένη" διαχείριση )

αυτή η απόφαση  δεν τιμά τους μηχανικούς του δημοσίου 

 Το ΠΑΣΟΚ των σκουπιδιών εχτές ήταν εκεί... κι εκεί...και σήμερα εδώ!  
 Με την Απόφαση  ΑΔΑ 7Ω6ΟΟΡ1Υ-56Ζ , που υπογράφει η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  της Γενικής Διεύθυνσης  Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με θέμα την τροποποίηση της ΚΥΑ 128991/16-5-2007 για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου " ΧΥΤΑ, Μονάδα βιολογικής-μηχανικής επεξεργασίας και Κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών του Νομού Σερρών στη θέση "Ερείπια Νεράιδας",  εγκρίνονται: 

Οι περιβαλλοντικοί  όροι για τη Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων απορριμμάτων με ΣΔΙΤ (η πράξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακήρυξης του προσωρινού αναδόχου).
Η Μονάδα σχεδιάζεται να λειτουργεί για  ετήσια δυναμικότητα 63.000 τόνων , λειτουργία για 250 ημέρες το χρόνο σε 8ωρη ημερήσια βάρδια (....είναι η μείωση της εγγυημένης ποσότητας που πέτυχαν στον ανταγωνιστικό διάλογο) αλλά  με πρόβλεψη να λειτουργεί, αν χρειαστεί,  για 90.000 τόνους με επέκταση σε 2η βάρδια  (...όχι επειδή  το θέλουν αλλά γιατί έτσι προβλέπει το ΠΕΣΔΑ 2005 - γνωμοδότηση υπηρεσιών!)

Με την ίδια απόφαση "τακτοποιείται" το πρόβλημα της διαρροής στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ Σερρών που έχει ξεσηκώσει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων: Επεξεργασία σε μονάδα αντίστροφης  όσμωσης (νέα εργολαβία) και διάθεσή τους  στο παρακείμενο ρέμα, παρότι, όπως σημειώνεται, στο ρέμα υπάρχει υδρογεώτρηση!! Τι θα κάνουν με την γεώτρηση; Θα ερευνήσουν αν είναι νόμιμη και σε κάθε περίπτωση θα την καταργήσουν!!!

Πώς η  μηχανικός-αναπληρώτρια γενική διευθύντρια αναλαμβάνει αυτή την αρμοδιότητα;;;;;
Επικαλείται,  αυθαίρετα και χωρίς καμία βάση, την  99386/2014 (ΦΔΚ Β3105/18-11-2014 !!!) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αθ. Καρούντζου ) για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων.
Σίγουρα δεν αυθαιρετεί από μόνη της η μηχανικός-αναπληρώτρια γενική διευθύντρια ....
Ίσως ο  κ. Καρούντζος  δεν θέλει, ενόψη...  εκλογών, να συνδέσει την υπογραφή του με το έργο της ΜΕΑ Σερρών,όταν μάλιστα  στο σχήμα του   προσωρινού αναδόχου για τη ΣΔΙΤ Σερρών  συμμετέχει η  εταιρεία ENVITEC, η  οποία έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον ΕΣΔΚΝΑ και στην Περιφέρεια Κρήτης  σε περιόδους θητείας  του   κ. Καρούντζου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου