Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Ελεγκτικό: Stop στα αντισταθμιστικά οφέλη σε δήμους που έχουν ΧΥΤΑ

Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάζει φρένο στις πληρωμές των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων για την καταβολή αντισταθμιστικών οφελών - Νομοθετική ρύθμιση ζητά ο Γ. Σγουρός

 Το θέμα τέθηκε στη 27η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, Τετάρτη 26 Ιουνίου. Εξ άλλου   4 θέματα στην ημερήσια διάταξη  αφορούσαν την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή έναντι οφειλής από αντισταθμιστικά έτους 2013 στους δήμους Φυλής (3.500.000), Ασπροπύργου (300.000), Περάματος(100.000)  και Κερατσινίου (100.000).

Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση έτρεξε, τις προηγούμενες μέρες, να  τακτοποιήσει  το ζήτημα με κατεπείγουσα τροπολογία που έφερε στο σχέδιο νόμου για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Όμως η τροπολογία σκάλωσε λόγω ΕΡΤ!!  Ο Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ, Καλαφάτης, απέσυρε όλες τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί ώστε να μη πήρε "οδηγία"  να μη δεχτεί προς συζήτηση  την  τροπολογία του ΚΚΕ για τη γνωστή Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου  αποκλειστεί Η συζήτηση  της Τετάρτη 19 Ιουνίου έγινε με αποχώρηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες , ΚΚΕ  Όμως  η τροπολογία  σκάλωσε  στην  ΕΡΤ ! Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Την Τετάρτη 19  Ιουνίου, ο Υπουργός ΠΕΚΑ καταθέτει κατεπείγουσα τροπολογία  από τον Υπουργό ΠΕΚΑ στο νομοσχέδιο  για το κτηματολόγιο. Στην ίδια διαδικασία  κατατέθηκε από το ΚΚΕ   τροπολογία για τη γνωστή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.Η κυβέρνηση αρνήθηκε να δεχτεί συζήτηση με συνέπεια αφενός  την αποχώρηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες , ΚΚΕ  και αφετέρου την απόφαση του Υπουργού να μη  συζητηθεί καμία τροπολογία.

Το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την Πράξη  98/2013  " αποφαίνεται ότι το 23, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Ν. ΧΧΧ, ποσού 244.559,00 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί."Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον από το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α. στις περιφερειακές ενότητες δεν προβλέπεται ότι μέρος των εσόδων του οικείου Φο.Σ.Δ.Α- όπως είναι εν προκειμένω και οι αυξημένες εισφορές των μελών του- μπορεί να προορίζεται, εκτός από την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισής του, όπως τούτο ειδικότερα προσδιορίζεται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. 2527/2009, και για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο εκείνο, στα γεωγραφικά όρια του οποίου λειτουργεί Χ.Υ.Τ.Α. Άλλωστε, μια τέτοια δαπάνη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της ανταποδοτικότητας που προσδιορίζει την εν γένει τιμολογιακή πολιτική του Φο.Δ.Σ.Α. (βλ. άρθρα 9 του ν. 3854/2010 και 5 και 6 της 2527/2009 κ.υ.α.) και συνιστά αδικαιολόγητη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τόσο των μελών του (επιπλέον των υποχρεωτικών ετήσιων εισφορών τους προς τον Φο.Δ.Σ.Α.), όσο και του ίδιου του Συνδέσμου με δαπάνες (εισφορές) που δεν έχουν καμία σχέση είτε με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων είτε με την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισης του Φο.Δ.Σ.Α. Εξάλλου, η εν λόγω δαπάνη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του Συνδέσμου, δοθέντος μάλιστα ότι ο χώρος εντός του οποίου λειτουργεί ο Χ.Υ.Τ.Α. ανήκει στην αποκλειστική κυριότητά του, ούτε ότι συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του αλλά και των στόχων της ορθολογικοποίησης και του εκσυγχρονισμού της διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θέτει η νομοθεσία σε επίπεδο Περιφέρειας ΧΧΧ.

Οι εξελίξεις με την ΕΡΤ, οδήγησαν στην αποχώρηση από τη Βουλή της αντιπολίτευσης   ..και χάσαμε τη συνέχεια.Το γραφείο του Γ. Σγουρού ; 


Ανατροπές στο καθεστώς της καταβολής αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων φέρνει απόφαση κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οπως αναφερεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ , σύμφωνα με την απόφαση του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του VII Τμήματος που εξέτασε τη νομιμότητα θεώρησης ενταλμάτων πληρωμής ΦοΔΣΑ εκτός Αττικής προς Δήμο στα όρια του οποίου λειτουργεί ΧΥΤΑ, η συγκεκριμένη δαπάνη κρίθηκε μη νόμιμη και επομένως το ποσό δεν πρέπει να καταβληθεί.
Στο σκεπτικό της απόφασής του, το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει ότι «από το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α. στις περιφερειακές ενότητες δεν προβλέπεται ότι μέρος των εσόδων του οικείου Φο.Σ.Δ.Α- όπως είναι εν προκειμένω και οι αυξημένες εισφορές των μελών του- μπορεί να προορίζεται, εκτός από την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισής του, όπως τούτο ειδικότερα προσδιορίζεται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. 2527/2009, και για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο εκείνο, στα γεωγραφικά όρια του οποίου λειτουργεί Χ.Υ.Τ.Α.» και προσθέτει «Μια τέτοια δαπάνη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της ανταποδοτικότητας που προσδιορίζει την εν γένει τιμολογιακή πολιτική του Φο.Δ.Σ.Α. και συνιστά αδικαιολόγητη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τόσο των μελών του, όσο και του ίδιου του Συνδέσμου με δαπάνες (εισφορές) που δεν έχουν καμία σχέση είτε με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων είτε με την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισης του Φο.Δ.Σ.Α.».
Επίσης, σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «περαιτέρω, ο ανωτέρω λόγος μη νομιμότητας της εντελλόμενης δαπάνης δεν θα μπορούσε να θεραπευτεί ούτε μέσω της σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 223 παρ.1 του ν. 3463/2006, καθόσον οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων που έχουν θεσμοθετηθεί με ειδικό νόμο…».
Υπενθυμίζεται ότι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής καταβάλλει σε ετήσια βάση σύμφωνα με συμβάσεις που είχε υπογράψει ο προηγούμενος φορέας ο ΕΣΔΚΝΑ με τους Δήμους Φυλής, Άνω Λιοσίων, Ασπροπύργου (για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής) και σύμφωνα με αποφάσεις κατανομής αντισταθμιστικών οφελών προς τους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος (για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό), ποσά που ξεπερνούν τα 43 εκ. € τα οποία προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι πολίτες μέσω της ΔΕΗ ΑΕ.
Τα εντάλματα πληρωμής εγκρίνονται και θεωρούνται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι εγκατεστημένος στον ΕΔΣΝΑ, ωστόσο η απόφαση του κλιμακίου έρχεται πλέον να ανατρέψει τα μέχρι σήμερα δεδομένα.
«Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θίγει ένα μείζον ζήτημα το οποίο έχουμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή σχετικά με τα αντισταθμιστικά που καταβάλλονται στους δήμους για τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων. Άποψή μας είναι ότι οι συγκεκριμένοι δήμοι και οι πολίτες τους που επιβαρύνονται τόσα χρόνια από τη λειτουργία των υποδομών αυτών πρέπει να τυγχάνουν αντισταθμιστικών οφελών με τρόπο τέτοιο όμως που θα διασφαλίζει ότι πηγαίνουν για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και υπό την προϋπόθεση ότι θα εντάσσονται στον γενικότερο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει άμεσα λύση με νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι δαπάνες να είναι απόλυτα σύννομες και το ύψος τους να ανταποκρίνεται στα οικονομικά δεδομένα της εποχής», τόνισε σε δηλώσεις του  ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου