Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Εξώδικο της ΠΟΕ- ΟΤΑ στον Σταικούρα για τις κρατήσεις των απεργιών - See more at: http://airetos.gr/default.aspx?pageid=14110#sthash.Ox1E2asC.dpuf

Ο τρόπος υπολογισμός των κρατήσεων απεργούντων δημοσίων υπαλλήλων, από τις Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών και η μη ανταπόκριση του Υπουργείου, στις οχλήσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στις οποίες επισημαίνονταν, πως ο τρόπος αυτός είναι λαθεμένος, οδήγησε στην αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Στο εξώδικο αναφέρεται, πως η περικοπή των αποδοχών των απεργούντων υπαλλήλων πραγματοποιείται επί των καθαρών αποδοχών και όχι επί των μικτών, ενώ ο μήνας για τον ως άνω υπολογισμό λογίζεται σε είκοσι πέντε ημέρες. «Οι υπηρεσίες σας όμως, όλως καταχρηστικώς και κατά παράβαση της τιθέμενης νομοθεσίας, πραγματοποιούν κρατήσεις στους απεργούντες Δημοσίους Υπαλλήλους στο σύνολο των μικτών τους αποδοχών, συμπεριλαμβανομένου και των εργοδοτικών εισφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην με αριθμ. πρωτ.: οικ.2./78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο σας» επισημαίνεται.
«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: 

Και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, ενώπιον κάθε αρμόδιου Ποινικού και Αστικού Δικαστηρίου. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:

Όπως άμεσα από την επίδοση σας παρούσης, ανακαλέσετε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιό σας και κάθε επόμενη συναφή πράξη ή απόφασή σας, καθώς οι οδηγίες που περιέχονται σ’ αυτήν δεν προβλέπονται από καμία διάταξη Νόμου, αλλά από δικές σας και μόνο αυθαίρετες ερμηνείες και κρίσεις. 

Όπως άμεσα δώσετε σχετική εντολή οι εκκαθαριστές της μισθοδοσίας να σταματήσουν την παράνομη παρακράτηση των αποδοχών μας και να επιστρέψουν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά στους Δημοτικούς Υπαλλήλους-Μέλη μας. 

ΑΛΛΩΣ:

Ρητά επιφυλασσόμεθα να στραφούμε, ενώπιον των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας, εναντίον κατά παντός πολιτικού ή υπηρεσιακού παράγοντα που ερμηνεύει κατά το δοκούν τις σχετικές διατάξεις εις βάρος του συνόλου των Δημοσίων Υπαλλήλων» συμπληρώνεται στο εξώδικο.
- See more at: http://airetos.gr/default.aspx?pageid=14110#sthash.Ox1E2asC.dpuf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου