Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την ενίσχυση της ανακύκλωσης

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την ενίσχυση της ανακύκλωσης

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Νοεμβρίου έθεσε το ΥΠΕΚΑ το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση της Ανακύκλωσης και βελτίωση της Διαχείρισης των Αποβλήτων».

Το υπουργείο εξηγεί ότι με το ν/σ επιδιώκεται η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων υποχρεώσεων χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων, ποιοτικών κριτηρίων για τα προϊόντα της ανακύκλωσης, καθώς και κανόνων, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ΣΕΔ, την καλύτερη αξιοποίηση των εσόδων τους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχό τους και τη διασφάλιση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στον κλάδο της ανακύκλωσης.

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των ΣΕΔ, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και των Φορέων Διαχείρισης των αποβλήτων, μειώνεται η γραφειοκρατία, αίρονται ασάφειες της νομοθεσίας και καταργούνται ανεπίκαιρες διατάξεις.

Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου:
1) θεσπίζεται υποχρεωτική χωριστή συλλογή τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) - η υποχρέωση αυτή δεν αφορά μόνα στα ΣΕΔ συσκευασιών και τους δήμους αλλά και όλους τους φορείς λειτουργίας μεγάλων χώρων συνάθροισης του κοινού, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, μεγάλα ξενοδοχεία, νοσοκομεία γήπεδα, πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα κ.λπ.

2) διπλασιάζεται ο στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (από 10 σε 20%) για το 2020

3) τίθενται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα των διεργασιών ανακύκλωσης

4) αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των ΣΕΔ έναντι της Πολιτείας

5) εισάγονται μηχανισμοί που διευκολύνουν τη λειτουργία πολλών ΣΕΔ με παρεμφερές αντικείμενο

6) αυστηροποιείται ο έλεγχος των ΣΕΔ, με την εισαγωγή δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία τους με βάση τα όσα ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο σήμερα χρησιμοποιούν τα χρήματα που συγκεντρώνουν. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια:

-εγγύηση καλής λειτουργίας ανάλογου ύψους με τα έσοδα του ΣΕΔ
- όρια στα αποθεματικά ίσο με 35% των ετήσιων εσόδων προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα δημιουργίας πολύ υψηλών αποθεματικών που σήμερα φθάνουν έως και το 200% των ετήσιων εσόδων των ΣΕΔ με σκοπό τα χρήματα αυτά να διοχετευθούν για την ενίσχυση της ανακύκλωσης (τα συνολικά αποθεματικά των ΣΕΔ ξεπερνούν τα 85εκατ. ευρώ έναντι ετήσιων εσόδων περίπου 45 εκατ. ευρώ),
- όριο 10% των ετήσιων εσόδων στα διοικητικά κόστη με δυνατότητα παρέκκλισης εφόσον είναι αναγκαίο
- εισαγωγή διατάξεων που εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό κ.λπ.

7) συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν τα ΣΕΔ, εκπρόσωποι της αγοράς, ανακυκλωτές και ΜΚΟ

8) αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις του ΕΟΑΝ απέναντι στο ΥΠΕΚΑ

9) εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις αναφορικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων

10) αυξάνεται η εισφορά των συστημάτων στον ΕΟΑΝ από 2 σε 3% των εσόδων τους

11) απλοποιείται και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία με τη συγκέντρωση στο παρόν νομοσχέδιο διάσπαρτων σε πολλά νομοθετήματα διατάξεων και την κατάργηση ανεπίκαιρων ή αντικρουόμενων διατάξεις 

12) καταργείται η υποχρέωση άδειας συλλογής και μεταφοράς από τους δήμους

13) καταργείται η υποχρέωση εγγραφής σε «μητρώο» και αντικαθίσταται από υποχρέωση ανάρτησης σε ειδική ιστοσελίδα των αδειών συλλογής και μεταφοράς (κατά το πρότυπο των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων)

14) λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων με τον Εθνικό Σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εφαρμογής τους

15) διευκολύνεται η θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων.


http://www.zougla.gr/perivallon/article/se-dimosia-diavoulefsi-to-ns-gia-tin-enisxisi-tis-anakiklosis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου