Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Πώς θα συντάξουν οι δήμοι τα νέα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα – Μέχρι πότε υποχρεούνται να τα υποβάλλουν (απόφαση ΥΠΕΣ)Το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την πενταετή περίοδο 2014-2019, που είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου οι δήμοι όλης της χώρας, καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των ΟΤΑ. Καλύπτουν  όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων των δήμων  και αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης  και λειτουργίας τους.  Για την κατάρτισή τους πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από τα θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα.
Στα Πενταετή Προγράμματα συμπεριλαμβάνονται και οι δράσεις των Νομικών Προσώπων των δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια.
Οι δράσεις ιεραρχούνται και προγραμματίζονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συσχετίζονται με τις οικονομικές πηγές. Επίσης πρέπει να καταγραφούν οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησής τους, να εκτιμηθούν τα έσοδα των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους και να υπολογιστούν συνοπτικά οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες για κάθε έτος της πενταετίας.
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Πενταετές Πρόγραμμα μπορεί να είναι οι υπηρεσίες των δήμων και των νομικών τους προσώπων, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ, στους οποίους συμμετέχει ο ΟΤΑ ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις με συνεργασίας του ΟΤΑ με άλλος φορείς.
Για την παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος.
Ο χρόνος κατάρτισης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  είναι το πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.
Για το έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται έκθεση εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μετά την έγκριση το Πενταετές Πρόγραμμα  αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.
Το αρχικό Πρόγραμμα μπορεί να αναθεωρηθεί μετά τη σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης, η οποία  μπορεί να γίνει στο τρίτο έτος υλοποίησης του προγράμματος.
Το Πενταετές Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, όπου προσδιορίζονται  οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Πενταετούς. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να τροποιηθεί ή να περιλάβει και νέες δράσεις.
Να σημειωθεί ότι και οι μικροί  πληθυσμιακά δήμοι που είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής.
Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών

http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/pos-tha-sintaxoun-oi-dimoi-ta-nea-pentaeti-epixeirisiaka-programmata-mexri-pote-ipoxreountai-na-ta-ipovalloun-apofasi-ipes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου