Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Η μάχη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Μαρούσι - Η εισήγηση της Μαίρης Διακολιού στο Δ. Σ.


Εισήγηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2015

Μαίρη Διακολιού - ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το  ΜΑΡΟΥΣΙ

 Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, αποτυπώνει τον προσανατολισμό της Διοίκησης αναφορικά με τα έργα που επιθυμεί να υλοποιήσει στην πόλη.
Παρόλο που δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που να μην συμφωνεί επί της αρχής της πραγματοποίησης έργων για τους δημότες, η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται ορθολογικά, ώστε  οι δράσεις να μην είναι αποσπασματικές, διακινδυνεύοντας τα χρήματα των δημοτών μας να σπαταληθούν σε αμφίβολης αποτελεσματικότητας επιλογές.
Δυστυχώς, στο εισηγούμενο Τεχνικό Πρόγραμμα –όπως είναι διατυπωμένο- παρατηρούμε ελλιπή ως ανύπαρκτο σχεδιασμό και αποσπασματικότητα δράσεων. Ιδίως στον τομέα της καθαριότητας , στον οποίο το Τεχνικό Πρόγραμμα δίνει έμφαση, η έλλειψη αυτή σχεδιασμού και η προχειρότητα είναι εμφανής.
Εξηγούμαι:
 Δεν προκύπτει η ύπαρξη τοπικού επιχειρησιακού σχεδίου που να αφορά στη διαχείριση απορριμμάτων.
Για παράδειγμα, υπάρχει Μελέτη Χωροθέτησης Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Ανακυκλωσίμων Υλικών στην Πηγή, ήτοι μελέτη που θα υποδείξει το πού θα εγκατασταθούν οι μονάδες, υπάρχει έργο Διαμόρφωσης Χώρων για την Τοποθέτηση Μονάδων  Διαχείρισης Ανακυκλωσίμων Υλικών στην Πηγή, αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι είδους μονάδες θέλουμε!
Εννοείται λοιπόν, ότι ακόμη κι αν κανείς καλόπιστα επιθυμούσε να παραδεχτεί ότι η Διοίκηση διέπεται από καλές προθέσεις, δεν μπορεί να μη γίνει αντιληπτό το πρωθύστερο σχήμα:
Πρώτα αποφασίζουμε τι θέλουμε, μετά μελετάμε πού θα το τοποθετήσουμε και στο τέλος το τοποθετούμε. Αν γίνουν τα έργα και τελικά δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες της πόλης, τότε θα έχει γίνει σπατάλη.
Το ίδιο σε εντονότερο βαθμό, ισχύει και στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Υπάρχει μελέτη Χωροθέτησης, Αποκομιδής και Διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων, ήτοι πού θα τοποθετηθούν και πώς θα μαζεύονται, υπάρχει έργο διαμόρφωσης των χώρων που θα τοποθετηθούν τα τοπικά συστήματα διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων, αλλά δεν υπάρχει σχεδιασμός για το τι συστήματα είναι αυτά. Θα είναι κομποστοποιητές ή κάτι άλλο; Για πόσο βάρος οργανικών απορριμμάτων συζητάμε; Πώς θα διατίθεται το προϊόν της διαχείρισής τους προς όφελος της πόλης;
Ο τοπικός σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου είναι απόλυτα απαραίτητος γιατί από εκεί θα προκύψει τι ανάγκες υπάρχουν, ποιος ο βέλτιστος τρόπος ικανοποίησής τους και με τι υποδομές από άποψη ποσότητας.
Χωρίς τοπικό σχέδιο διαχείρισης τελικά, όλα τα έργα καθίστανται έργα βιτρίνας και  μόνο κατά σύμπτωση κάποιο έργο αποβαίνει χρήσιμο. Σας θυμίζουμε την πρόσφατη επιστολή της Περιφερειάρχου Αττικής η οποία δεν είναι έκθεση ιδεών όπως σκωπτικά ειπώθηκε, με την οποία ζητά από τους Δήμους να προχωρήσουν στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης, όχι να δημιουργήσουν δημοτικές χωματερές. Από την αποσπασματικότητα του  Τεχνικού Προγράμματος προκύπτει η άμεση αναγκαιότητα υλοποίησης του πραγματικού περιεχομένου της επιστολής αυτής.
Επίσης, η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ενιαίο αντικείμενο δράσης και όχι αποσπασματικό. Ο διαχωρισμός των μελετών και μάλιστα σε μελέτες κόστους 15.000 ευρώ έκαστη, μας δημιουργούν την υπόνοια ότι γίνεται κατάτμηση του συνολικού μελετητικού αντικειμένου (που ασφαλώς θα ήταν ενιαίο αν εκπορεύετο από έναν συνολικό σχεδιασμό) προκειμένου να γίνονται απ’ ευθείας αναθέσεις, καταστρατηγώντας τις κείμενες διατάξεις και το δημόσιο συμφέρον! Ακόμη και σε αυτήν την ύστατη στιγμή, σας καλούμε και γιατί όχι, σας προκαλούμε, να προχωράτε σε γνωστοποίηση πρόθεσης για ανάθεση και πρόσκληση για υποβολή προσφορών.
Όμως,  και να μην υπάρχει πρόθεση καταστρατήγησης των νόμων, είναι δυσλειτουργικό το μοντέλο που επιλέχθηκε, διότι με αυτό υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: α) ή θα γίνει παράλληλα η ανάθεση των μελετών για εξοικονόμηση χρόνου με διακινδύνευση όμως οι χωροθετήσεις για διαφορετικά πράγματα να ταυτίζονται  β) ή οι μελέτες θα πρέπει να γίνουν διαδοχικά με αποτέλεσμα την κατασπατάληση χρόνου και τη μη διασφάλιση της βέλτιστης λύσης, αφού ένας χώρος καταλληλότερος πχ για χωροθέτηση μονάδας διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων μπορεί να αποκλειστεί μόνο επειδή προηγούμενα  άλλος μελετητής τον επέλεξε για εγκατάσταση μονάδας ανακυκλωσίμων υλικών!
Αναφορικά πάλι με τη «μελέτη - επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων για τη χαρτογράφηση - αποτύπωση των κάδων απορριμμάτων» αν υπήρχε τοπικός σχεδιασμός, στα πλαίσιά της –με σκοπό να δαπανηθούν τα ίδια ή έστω σχεδόν τα ίδια χρήματα- θα μπορούσε να γίνει χαρτογράφηση των παραγωγών απορριμμάτων και του είδους των απορριμμάτων που παράγουν, πληροφορία απολυτα απαραίτητη για κάθε δημοτική αρχή που επιθυμεί να καταρτίσει συνολικό σχέδιο.


Υπό το ανωτέρω πλαίσιο, αποδεικνύεται ότι το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως αδιάστικτα προκύπτει ενδεικτικά και μόνο από την ανάλυση του νευραλγικού τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, στερείται οραματικής πνοής, τοπικού σχεδιασμού, ισομερούς κατανομής των έργων ανά γειτονιά και συνεπώς δεν αποπνέει κανενός ίχνους σεβασμό της διοίκησης στα χρήματα των δημοτών μας και γιαυτό με βρίσκει αντίθετη.

http://odofragma-skas.blogspot.gr/2014/11/blog-post_963.html#more


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου