Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμαΟ Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μ. Κουρουζίδης, υπέγραψε την
επιβολή προστίμων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε
12 μονάδες, συνολικού ύψους 590.950 ευρώ.
Αναλυτικά,  τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στις παρακάτω μονάδες,  για τις παραβάσεις που
αναφέρονται και το ύψος του προστίμου:
Αθήνα, 21.2.2013


Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα

1. Επιβολή προστίμου στο Δήμο Μεγάρων,  για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων του Δήμου, στη θέση «Καμπία»
Παραβάσεις: Παραλαβή αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης σε Χώρο Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων, Διατήρηση του ΧΑΔΑ εντός δασικής έκτασης παρά τις σχετικές
αποφάσεις παύσης και σφράγισής του,  Δεν έλαβε ούτε τα ελάχιστα μέτρα για την
προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας,  Με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου λάμβανε χρηματικό αντίτιμο για τη χρήση του ΧΑΔΑ με αποτέλεσμα τη
ρύπανση και υποβάθμιση του Περιβάλλοντος και τη δημιουργία κινδύνων για τη
Δημόσια Υγεία,  Ο Δήμος εκτελούσε εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων
χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.
Πρόστιμο: 394.000 ευρώhttp://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=r7Q9L67pRqY%3d&tabid=396&language=el-GR

.................................


Ο Ειδικός Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μ. Κουρουζίδης, ύστερα από
εισήγηση της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή προστίµων σε 9 µονάδες, συνολικού ύψους 711.900
ευρώ. Τα πρόστιµα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια
ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, µε κυριότερες τις παραβάσεις σε θέµατα διαχείρισης
επικίνδυνων βιοµηχανικών, ιατρικών, αστικών και άλλων αποβλήτων και στη µη τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων σε κάθε µία από αυτές.
Αναλυτικά, τα πρόστιµα επιβλήθηκαν στις παρακάτω µονάδες, για τις παραβάσεις που αναφέρονται
και το ύψος του προστίµου:
Αθήνα, 31.1.2013

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιµα 

1. Εταιρεία “ΝΕΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε.” η οποία συγχωνεύτηκε µε την εταιρεία “ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε”,  για τις εργασίες της που αφορούσαν
στη συλλογή – µεταφορά αποβλήτων.
Παραβάσεις: Συλλογή - µεταφορά αποβλήτων (εν δυνάµει επικινδύνων και µη) άνευ αδείας, Παράδοση
αποβλήτων σε µη αδειοδοτηµένους φορείς - εγκεκριµένες εγκαταστάσεις για αξιοποίηση ή διάθεση, Μη
ορθή τήρηση στοιχείων για την ποσότητα, το είδος και την προέλευση των διαχειριζόµενων αποβλήτων,
Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.
Πρόστιµο: 90.000 ευρώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου