Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

ΥΠΕΚΑ προς ΦοΔΣΑ :Τρεχάτε γιατί χανόμαστε (ΣΔΙΤ για τις Μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων :ακροβασία σε τεντωμένο σχοινί με θύμα τους ΟΤΑ -πολίτες )

Με επιστολή της ΓΓ του ΥΠΕΚΑ κ. Νάντιας Γιαννακοπούλου, με ημερομηνία 1/4/2013, ζητείται να κατατεθεί έως 7 Απριλίου σχέδιο δράσεων για την Αναθεώρηση των Πη εσπευσμένη αναθεώρηση - επικαιροποίηση των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Η κίνηση αιτιολογείται με την «αναγκαιότητα τάχιστης ολοκλήρωσης της προσαρμογής των ΠΕΣΔΑ στις διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, εν όψει της προγραμματικής περιόδου 2014-20120».Γ. Κρεμλής (Προϊστάμενος στη Διοικητική Μονάδα Δ1 (Επιβολή Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Το ότι, λοιπόν, η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ να κάνει δέκα ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, είναι κάτι στο οποίο εμείς δεν μπορούμε να υπεισέλθουμε.
Πού μπορούμε εμείς να υπεισέλθουμε; Αυτά τα έργα θα έρθουν για έγκριση στις Βρυξέλλες και δεν έχουν έρθει ακόμα. Άρα, υπάρχει ένας κύκλος διαβούλευσης που θα γίνει με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, στον οποίο θα εξεταστεί το θέμα του κατά πόσον υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις, διότι το θέμα των κρατικών ενισχύσεων τίθεται τώρα σε ό,τι αφορά στο ποσοστό της χρηματοδότησης της Ε.Ε., κατά πόσον οι κανόνες του δικαίου της Ε.Ε. για το περιβάλλον τηρούνται, δηλαδή, θα πιάσουν τα έργα του στόχους ανακύκλωσης; Θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης ή θα υπονομεύσουν το στόχο της ανακύκλωσης;

Για την Ε.Ε.:
Μεγάλες Μονάδες με εγγυημένες ποσότητες, καταρχήν, δεν θα είναι δεκτές

Οι συμβάσεις  για τις ΣΔΙΤ, διάρκειας 30 χρόνων, πρέπει να καλύπτουν την απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών. 

Πάνω από ένα χρόνο δεματοποιημένα απορρίμματα θεωρείται ΧΑΔΑ .


αναζητούνται διέξοδοι:
. παρέκκλιση από τη νομοθεσία για την περιβαλλοντικές μελέτες  για λόγους επείγοντος και δημοσίου συμφέροντος κατά το πρότυπο των ολυμπιακών έργων 
. ο στόχος για ανακύκλωση είναι Εθνικός στο σύνολο της χώρας, όχι κατά περιφέρεια.  
εάν κάποιες περιφέρειες είναι πρωταθλητές στην ανακύκλωση και πιάσουν ένα στόχο 60%-70% και κάποιες άλλες περιφέρειες μείνουν στο 20% ή στο 30%, πάλι μπορεί να επιτευχθεί ο εθνικός στόχο.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Γεώργιος Κρεμλής, Προϊστάμενος στη Διοικητική Μονάδα Δ1 (Επιβολή Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΜΛΗΣ:


Είναι γεγονός, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, ότι το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει. Όμως, αλλάζει επί το αυστηρότερο, προκειμένου να επιτευχθεί μία κοινωνία μηδενικής παραγωγής αποβλήτων. Αυτός είναι και ο απώτερος στόχος σε βάθος χρόνου. Βέβαια, ο στόχος του 50% για την Ανακύκλωση το 2020, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί, μιας και αποτελεί δεσμευτικό στόχο, αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το 7ο Πρόγραμμα Δράσης κατατείνει σε έναν υψηλότερο στόχο του 70%, ο οποίος θα υποστηριχθεί από μία νέα Οδηγία, ώστε να έχουμε ποσοστό ανακύκλωσης 70%.
Αντιλαμβάνεστε, ότι με τη νέα, πλέον, προσέγγιση τα απόβλητα, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί κανείς, θα περιοριστούν. Αν αφαιρεθούν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα τέσσερα ρεύματα της Ανακύκλωσης, που είναι το χαρτί, το αλουμίνιο, το πλαστικό και το γυαλί, και η εκτροπή του οργανικού αποβλήτου ως πέμπτο ρεύμα, αλλά, ενδεχομένως, και άλλα ρεύματα, τα οποία και αυτά μπορεί στο πλαίσιο της διαλογής στην πηγή να εκτραπούν, ο όγκος και οι ποσότητες των αποβλήτων, οι οποίες θα καταλήξουν σε Μονάδες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης θα περιοριστεί πάρα πολύ.
Αυτό το οποίο, λοιπόν, έχει σημασία είναι, ότι στο σχεδιασμό των δέκα ΣΔΙΤ, τους οποίους η χώρα ετοιμάζει, σε συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία, να ληφθεί υπόψη η προοπτική αυτή, μιας και ο χρονικός ορίζοντας του 2020 είναι 50% Ανακύκλωση, του 2030 θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, 70% ανακύκλωση. Ο κύκλος ζωής αυτών των Μονάδων είναι ένας κύκλος, ο οποίος θα πρέπει να καλύψει, τουλάχιστον, τον στόχο του 2030. Υπό αυτή τη λογική, οι Μονάδες αυτές δεν θα πρέπει να υπερδιαστασιολογηθούν. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, ότι τα υλικά τα οποία θα καταλήγουν σε αυτές, θα μειώνονται προοδευτικά και θα πρέπει, βεβαίως, να υποστηρίξουν τους στόχους της Ανακύκλωσης.
Άρα, μεγάλες Μονάδες με εγγυημένες ποσότητες, καταρχήν, δεν θα είναι δεκτές. Θα πρέπει η εγγυημένη ποσότητα, να είναι μία μίνιμουμ εγγυημένη ποσότητα, ώστε να επιτρέψει σε ένα ΣΔΙΤ να είναι βιώσιμο και στον ιδιώτη επενδυτή να μπορέσει σε βάθος χρόνου να αποσβέσει την επένδυση του. Θα πρέπει, όμως, να ληφθούν υπ' όψιν όλες αυτές οι παράμετροι, σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΜΛΗΣ (Προϊστάμενος στη Διοικητική Μονάδα Δ1 (Επιβολή Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Η δεματοποίηση, σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. δεν μπορεί να κρατήσει πάνω από ένα χρόνο. Πάνω από ένα χρόνο δεματοποιημένο θεωρείται ΧΑΔΑ.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ  ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Με συγχωρείτε, μπορείτε να το επαναλάβετε για να το καταγράψουμε, ότι πάνω από ένα χρόνο δεματοποιημένο θεωρείται ΧΑΔΑ. Είναι σίγουρο αυτό; Εντάξει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΜΛΗΣ (Προϊστάμενος στη Διοικητική Μονάδα Δ1 (Επιβολή Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Θεωρείται ΧΑΔΑ και αυτό είναι με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.. 

Μια μικρή παρένθεση στο θέμα αυτό. Η Οδηγία για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προβλέπει μια παρέκκλιση και για λόγους δημόσιου συμφέροντος και για λόγους επείγοντος, η οποία εφαρμόστηκε για τα Ολυμπιακά έργα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δαμόκλειος σπάθη του προστίμου για τους ΧΑΔΑ ήταν έντονη, η Ελληνική Πολιτεία σκέφτηκε να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη παρέκκλιση, στο συγκεκριμένο θέμα.

Αυτό που πρέπει να σας πω και είναι σημαντικό είναι ότι ο στόχος είναι εθνικός στόχος. Άρα, εάν κάποιες περιφέρειες είναι πρωταθλητές στην ανακύκλωση και πιάσουν ένα στόχο 60%-70% και κάποιες άλλες περιφέρειες μείνουν στο 20% ή στο 30%, πάλι μπορεί να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. 


..το video εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου