Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Εγκύκλιος του ΤΠΔΥ για τον τρόπο ασφάλισης των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων

ipalliloi-13-apnet
Έγγραφο του ΤΠΔΥ – Τομέας Πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων για τον τρόπο ασφάλισης των υπαλλήλων στους ΟΤΑ, που προσελήφθησαν για πρώτη φορά από 01-11-2011 (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 53761/6174/24-9-2014). Αφορά, όμως, όλους τους υπαλλήλους, τακτικούς και μετακλητούς, του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όπως αναφέρεται:

α) Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης.
Από τα ανωτέρω πρόσωπα, όσα δεν έχουν προγενέστερη ασφάλιση, αυτοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά για επικουρική σύνταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α΄/1-3-2012).
Όσον αφορά τον κλάδο Πρόνοιας, όσοι από αυτούς ήταν πριν την πρόσληψή τους ασφαλισμένοι σε κλάδο Πρόνοιας, εξακολουθούν την ασφάλισή τους σε αυτόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω. ΄Οσοι ασφαλίζονται όμως για πρώτη φορά, θα ασφαλιστούν για εφάπαξ βοήθημα στον Τομέα μας (ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ), σύμφωνα με τις καταστατικές μας διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν.

http://ergasianet.gr/menu-nomos/menu_nom_asfal/10825-egkyklios-toy-tpdy-gia-ton-tropo-asfalishs-twn-neoproslhfthentwn-ypallhlwn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου