Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σάββατο 3-11-12  πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο συνάντηση των μελών της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας από όλη τη Κρήτη και συζήτησαν τα παρακάτω θέματα:
1.    Οι ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται μέσω των μνημονίων και οι επιπτώσεις τους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2.    Η πρόταση της περιφέρειας για την διαχείριση των απορριμμάτων ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης.
3.    Το θέμα  του Ενεργειακού σχεδιασμού στη  Κρήτη.
Οι βασικές επισημάνσεις για καθένα από τα παραπάνω θέματα συνοπτικά είναι οι παρακάτω:

1.    Η αντιλαϊκή –αναποτελεσματική  πολιτική που ασκείται χρόνια
τώρα στη χώρα μας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα  στη καθημερινότητα
των συνανθρώπων μας και στο ρόλο που πρέπει και μπορούν  να παίξουν οι
πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ, για τους λόγους αυτούς συμφωνήσαμε ότι πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην ανατροπή αυτής της πολιτικής.

2.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ριζοσπαστική Συνεργασία ασχολείται με το θέμα  της διαχείρισης των απορριμμάτων. Υπενθυμίζουμε τις δυο εκδηλώσεις που έγιναν πριν ένα χρόνο περίπου στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο. Η δική μας προσέγγιση για μια εναλλακτική ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στηρίζεται στην αντίληψη ότι πρέπει να αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας, όχι μόνο από την άποψη της συμμετοχής, της διαφάνειας και του ελέγχου, αλλά και από την άποψη της διάχυσης στην κοινωνία των ωφελημάτων και της ισοκατανομής των όποιων βαρών. Το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα κατάφερε να καθιερώσει το καταναλωτικό πρότυπο στη ζωή μας, να παίρνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας, να απαξιώσει τη δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων και να προβάλει ως μόνη λύση την ιδιωτικοποίηση τους. Σήμερα  η διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πλούτου και των  φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείρισή τους, μπορούν να είναι οι βασικότεροι παράγοντες για αναπτυξιακά μέτρα. Με βάση αυτά απορρίπτουμε τις μέχρι τώρα πολιτικές και πρακτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν στη Διαχείριση των απορριμμάτων και
διεκδικούμε:
Μια πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που να στηρίζεται
στην πρόληψη και στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής τους
προς επεξεργασία και τελική διάθεση, που δεν θα είναι η καύση.
Προτείνουμε ένα μοντέλο διαχείρισης σύγχρονο και φιλικό στο
περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας:
·         την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής
·         την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα
·         την επιλογή λύσεων που να μην κοστίζουν ακριβά και να δημιουργούν 
           θέσεις εργασίας
·         τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Οι μέχρι τώρα πολιτικές απέτυχαν, γιατί  οι κυβερνώντες σχεδίαζαν 
τη συμμετοχή της κοινωνίας μόνο στη κατανάλωση, ενώ εμείς
στοχεύουμε αντίθετα στη συμμετοχή της κοινωνίας στη λογική της
μείωσης των απορριμμάτων, της διαλογής στη πηγή, της
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης. 

Στο προτεινόμενο σχεδιασμό της περιφέρειας εκτιμάμε θετικά το ότι εγκαταλείπεται η ιδέα της κεντρικής μονάδας θερμικής επεξεργασίας.
-       Διαπιστώνουμε όμως υποβάθμιση των στόχων της μείωσης - επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης- προδιαλογής υλικών, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μεγαλύτερη η ποσότητα των σύμμεικτων απορριμμάτων, να προκύπτει υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων και  αύξηση του συνολικού κόστους.
-       Το γεγονός ότι η μονάδα βιοξήρανσης στο Ηράκλειο παραμένει σε λειτουργία και σε συνδυασμό με τα παραπάνω εγκυμονεί το κίνδυνο να οδηγηθούμε τελικά <<εξ ανάγκης>> στη καύση.
-       Θεωρούμε λανθασμένη τη ν πρόβλεψη για αποστολή υπολειμμάτων προς καύση έξω από τη Κρήτη.
-       Δεν ξεκαθαρίζεται αν η διαδικασία, από τη συλλογή ως την επεξεργασία θα είναι υπό δημόσιο χαρακτήρα( Διαδημοτικές συνεργασίες) ή θα δοθεί σε Ιδιώτες.
Για τους παραπάνω λόγους δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση της περιφέρειας για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ και ζητούμε να τροποποιηθεί η πρόταση το σχεδιασμού.
Αναλυτικά τις προτάσεις μας θα τις καταθέσουμε στην αρμόδια επιτροπή και θα τις αναπτύξουμε στη κοινωνία, στο Περιφερειακό συμβούλιο και στα ΜΜΕ.

     3.   Αναφορικά με το θέμα της ενέργειας, υπενθυμίζουμε ότι το Φεβρουάριο του 2012 σε εκδήλωση που έγινε στα Χανιά, διατυπώσαμε στις βασικές μας θέσεις τις οποίες καταθέσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε την επεξεργασία τους και στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε να γίνει σχετική εκδήλωση στο Ηράκλειο.
Eπισημαίνουμε την αντίθεσή μας τόσο στις μεγάλες μονάδες ΑΠΕ όσο και
στη διαδικασία   Fast Track  και ζητούμε από τη Περιφερειακή Αρχή  να  
παρέμβει για  να σταματήσουν αυτού του είδους οι  αδειοδοτήσεις.
Οι στόχοι αυτοί είναι ευθέως αντίθετοι με τη προσέγγιση της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας που έχει ως κεντρικούς άξονες την Ενεργειακή Αυτάρκεια και τη σταδιακή απεξάρτηση του νησιού από τη καύση των υδρογονανθράκων.

                       Για τη Ριζοσπαστική Συνεργασία
                            Οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
                           
                                  Αγγελάκη  Μαρία. 
                                  Βαρδουλάκης Μανώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου