Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Τώρα που οι «Επείγουσες εργασίες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» απέκτησαν επιβλέποντα και βοηθό επιβλέποντα μπορούμε να μάθουμε και τι μέλλει γεννέσθαι;

Τώρα που οι  «Επείγουσες εργασίες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» απέκτησαν επιβλέποντα και βοηθό επιβλέποντα μπορούμε να μάθουμε και τι μέλλει γεννέσθαι;

Υπάρχει ένα ερώτημα : Ποιος έχει εξουσιοδότηση να καλέσει τον ανάδοχο για "υποστήριξη", ποιος αποφασίζει ότι υπάρχουν επείγουσες εργασίες που χρειάζονται την υποστήριξη του αναδόχου;  

Στη τελευταία Συνεδρίαση του ΔΣ του Σωματείου οι συνάδελφοι της ΠΑΣΚΕ ΣΥΝ ήταν κατηγορηματικοί (με τι στοιχεία άραγε;) ότι πρόκειται μόνο για σύμβαση  "υποστήριξης".  

Η απόφαση έγκρισης μελέτης και πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση εδώ

Η Σύμβαση εδώ

Η απόφαση Δ/ντή ΔΑΑ για ορισμό επιβλέποντος εδώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου