Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Παράταση ενός έτους για την προθεσμία συγχώνευση στους Περιφερειακούς Φ.Ο.Δ.Σ.Α.


Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνονται οι ΟΤΑ για σειρά ρυθμίσεων που αφορούν την λειτουργία τους, προσλήψεις συμβασιούχων, αντιμισθία αιρετών, αλλά και για τους Περιφερειακούς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Πρόκειται για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την τελευταία μέρα του 2012 με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας».
Σε ότι αφορά τους Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ που έπρεπε να αναλάβουν από την 1η Ιανουαρίου 2013, παρατείνεται η προθεσμία για την συγχώνευση των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια, μέχρι το τέλος του 2013.

Σκοπός της παράτασης της εξάμηνης αρχικής προθεσμίας που δόθηκε για τις  συγχωνεύσεις, από τον περασμένο Ιούνιο δηλαδή, είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση των φορέων στο νέο καθεστώς και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν από τη μετάβαση αυτή. 
Ειδικότερα στο Άρθρο 6 «Παράταση προθεσμίας συγχωνεύσεως ΦοΔΣΑ», αναφέρεται: «Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 διάστημα έξι (6) μηνών υποχρεωτικής συγχώνευσης στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, για συνδέσμους που έχουν συσταθεί ως ΦοΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ παρατείνεται έως 31.12.2013. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.12.2012».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου