Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών για το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Ηπείρου με ΣΔΙΤ

 Στην τελική φάση το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Ηπείρου με ΣΔΙΤ

Η Περιφέρεια Ηπείρου ολοκλήρωσε τον ανταγωνιστικό διάλογο που ξεκίνησε στις 23/10/2013.
Εκδόθηκαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου με ΣΔΙΤ», και πλέον οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές στις 2 Απριλίου 2014.

Διαθέσιμη  ενημέρωση είναι μόνο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ.


Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και προσκλήθηκαν να παραλάβουν τα τεύχη της Β' Φάσης είναι οι εξής:

  1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  2. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΩΡ
  3. ARCHIRODON GROUP-INTRAKAT-ENVITEC
  4. ΤΟΞΟΤΗΣ
  5. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-J&P ΑΒΑΞ 
  6. ΕΡΕΤΒΟ-ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ-ΕΓΝΩΝ
Ο ιδιωτικός φορέας που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία του έργου για διάστημα έως 27 έτη. Οι υποδομές που θα υλοποιηθούν θα διαχειρίζονται περίπου 150 χιλ. τόνους απορριμμάτων ετησίως, περιλαμβάνοντας το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Ηπείρου.


...και στη συνέχεια  θα κλείσει και η Αναθεώρηση του Σχεδίου που βεβαίως έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 


Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου ξεκίνησε τη διαδικασία Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις τη Οδηγίας 2008 / 98 και του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ24’Α).
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο προωθείται η λογική “ο ρυπαίνων πληρώνει”, μέσα από διαδικασίες:
  • Πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.
  • Διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί) στην πηγή, με στόχο ανακύκλωσης 50%.
  • Διαλογής στην πηγή υπολειμμάτων τροφών (βιολογικών αποβλήτων).
  • Καθιέρωσης ειδικού τέλους ταφής για το σύνολο των μη επεξεργασμένων βιοαποδομήσιμων και αδρανών αποβλήτων που θα οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α. (35€/tn για το 2014 και σταδιακή αύξηση για κάθε επόμενο έτος).
Η αναθεώρηση του ΠεΣΔΑ είναι, επίσης, επιτακτική, σύμφωνα με τους κατευθυντήριους σχεδιασμούς της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.
Όλοι οι φορείς  έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν την έγκριση του ΠεΣΔΑ και επίσημα μέσω της δημόσιας διαβούλευσης
Απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την μη τεχνική περίληψη αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ που είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα της περιφέρειας Ηπείρουhttp://www.php.gov.gr μπορούν να αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pesda@php.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου