Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Θριάσιο: οι καταστροφικές συνέπειες της επέλασης της βαριάς βιομηχανίας ολοκληρώνονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων

το σχέδιο για την  καύση των απορριμμάτων προ των πυλών -στρατηγικής σημασίας η ΟΕΔΑ Φυλής!! 
Μανιάτης , Υπουργός ΠΕΚΑ: "..Από τη δική μας πλευρά, ολοκληρώσαμε πρόσφατα μετά από σχετική διαβούλευση την επεξεργασία των προδιαγραφών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, καθώς και απορριμματογενών στερεών καυσίμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία.
Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει σχετική εθελοντική συμφωνία με την τσιμεντοβιομηχανία, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα αυτού του βιομηχανικού κλάδου. Μέσα στις επόμενες μέρες θα προωθήσουμε για συνυπογραφή με τα αρμόδια Υπουργεία την αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση." Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου