Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

o xάρτης των ΣΔΙΤ σε εξέλιξη (...για να μη χάσουμε το δρόμο)

(προς το παρόν ΚΑΙ τα συσσωρευμένα απορρίμματα Πύργου και Αμαλιάδας  
παίρνουν το δρόμο για το  ΧΥΤΑ Φυλής )


Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, δημοσιεύτηκε 3/1/2013

Παρατήρηση: Από τον πίνακα έχει πλέον αφαιρεθεί ο διαγωνισμός για τη μονάδα της Κέρκυρας ετήσιας δυναμικότητας 87 χιλ. τόνων, για την οποία αν και υπάρχει απόφαση ένταξης στον κατάλογο των ΣΔΙΤ δεν  έχει δημοσιευτεί προκήρυξη.

Περισσότερα στοιχεία:

1.                   Πελοπόννησος – αναθέτουσα αρχή η Περιφέρεια : 30/7/2013 ανακηρύχτηκε            προσωρινός Ανάδοχος η ΤΕΡΝΑ ΑΕ.
Δημοσιοποιήθηκε 30 Νοεμβρίου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και είναι σε διαβούλευση έως 21η Ιανουαρίου 2014, στο  Περιφερειακό Συμβούλιο.Η υπογραφή σύμβασης - ανακήρυξη οριστικού αναδόχου προβλέπεται μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των μονάδων που περιλαμβάνονται στη προσφορά.
Στο τελικό στάδιο (υποβολή δεσμευτικής προσφοράς) συμμετείχαν:
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ,
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ.
Δεν υπέβαλλαν προσφορά οι όμιλοι ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ENVITEC  και ΝΟVAERA HELLAS (όμιλος Κοπελούζου).

Έχει παραταθεί η μεταφορά απορριμμάτων από τους Δήμους Τρίπολης και Ερμιονίδας στο ΧΥΤΑ Φυλής.

2.                   Δυτική Μακεδονία – φορέας ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ : 22 Δεκεμβρίου  ανακηρύχτηκε προσωρινός Ανάδοχος ο όμιλος ΑΚΤΩΡ-ΗΛΕΚΤΩΡ  .
Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ξεκίνησε αυτό το διαγωνισμό  (πρώτος για ΣΔΙΤ) από το 2008, όχι με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου ...Οι προσφορές είχαν υποβληθεί  ένα χρόνο πριν και από 14/3/2013 εξελίχτηκε διαδικασία ενστάσεων.
Στο τελικό στάδιο (υποβολή δεσμευτικής προσφοράς) συμμετείχαν οι εξής 3 :
•ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
•Ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ
•Ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ – POLYECO


3.                   Σέρρες- αναθέτουσα αρχή ΕΣΑΝΣ ΑΕ : 28 Δεκεμβρίου ανακηρύχτηκε προσωρινός Ανάδοχος η κοινοπραξία Archirodon Group - Intrakat- Envitec.
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, προσκλήθηκαν να παραλάβουν τα τεύχη της Β' Φάσης και  κατάθεσαν τη δεσμευτική τους προσφορά στις 11 Δεκεμβρίου 2013,  είναι οι εξής 3:
ARCHIRODON GROUP – INTRAKAT – ΕNVITEC,
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – J&P ΑΒΑΞ

4.                   Αττική- φορέας ΕΔΣΝΑ: Ξεκίνησε η διαδικασία Ανταγωνιστικού διαλόγου για τη Μονάδα του Γραμματικού (26/9/2013), επίκειται για τη Μονάδα της Κερατέας  και  για τους άλλους 2 διαγωνισμούς (Φυλή, Άνω Λιόσια).
Μετά την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ οι συμμετέχοντες στη Β΄φάση  είναι :

ΒΑ Αττική (Γραμματικό)

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT AE - ENVITEC AE
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J & P ΑΒΑΞ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ - ΔΕΗ ΑΕ
ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ

ΝΑ Αττική (Κερατέα)

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT - ENVITEC ΑΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J & P ΑΒΑΞ
ΕΡΕΤΒΟ ΑΕΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ

Φυλή
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT - ENVITEC ΑΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J & P ΑΒΑΞ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ - ΔΕΗ ΑΕ

Α. Λιόσια

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT - ENVITEC ΑΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J & P ΑΒΑΞ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ - ΔΕΗ ΑΕ


5.                   Νομός Αχαϊας - αναθέτουσα αρχή Δήμος Πατρέων : Ξεκίνησε η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου 1/10/2013.
Προσκλήθηκαν να συμμετέχουν οι:
-          Ένωση εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ΕNVITEC
-          ΕΡΕΤΒΟ – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ – ΕΓΝΩΝ
-          Ένωση εταιρειών  J&P ABAΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
-          Ένωση εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ
-          ΤΟΞΟΤΗΣ

6.                   Ήπειρος- αναθέτουσα αρχή Περιφέρεια Ηπείρου : Σε εξέλιξη η διαδικασία Ανταγωνιστικού διαλόγου που ξεκίνησε 23/10/2013 .
Προσκλήθηκαν να συμμετέχουν οι:
(1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»
(2) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
(3) «ΕΝΩΣΗΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.»
(4) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.»
(5) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.»
(6) EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.»

Από 2/12/2013 σε διαβούλευση η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

7.                   Νομός Ηλείας- αναθέτουσα αρχή Δήμος Ήλιδας* : Μετά την ολοκλήρωση του Ανταγωνιστικού διαλόγου, 30/9 /2013, και στις 8/11/2013 εγκρίθηκε η  πρόσκληση για  υποβολή δεσμευτικών προσφορών και το σχέδιο όρων σύμβασης.
Στη Β΄Φάση συμμετέχουν 4:
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Ένωση εταιριών ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC
Ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ABAΞ - ΑΑΓΗΣ
Ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ

3/1/2013 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τη Διάθεση των συσσωρευμένων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο ΧΥΤΑ Φυλής.


8.                   Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Ολοκληρώθηκε η φάση του Ανταγωνιστικού διαλόγου.
Από 1 /11/2013   τρέχει η φάση για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς.
Οι τρεις υποψήφιοι που καλούνται για υποβολή δεσμευτικής προσφοράς  είναι :
-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
-Ένωση Εταιρειών ARCHIRODONGROUP –INTRAKAT-ENVITEC A.E.
-Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.– ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Περισσότερα:
Η ΣΔΙΤ  αφορά στην «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας»

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας το οποίο περιλαμβάνει μία (1) Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων και τρείς (3) Μονάδες Εκτροπής Βιοαποδομησίμων και Ανακύκλωσης. Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση των τεσσάρων υφιστάμενων ΧΥΤΥ.

Οι παραπάνω μονάδες θα έχουν συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 100.000 τόνων. Η διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης θα είναι για χρονικό διάστημα περίπου 27 ετών.

Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30,48 εκατ. ευρώ.

9.                   Ανατολική Μακεδονία & Θράκη – αναθέτουσα αρχή Δήμος Αλεξανδρούπολης : Ξεκίνησε ο διαγωνισμός την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013, με την Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 7 σχήματα, ως εξής:
ΤΟΞΟΤΗΣ
ARCHIRODON GROUP- INTRAKAT- ENVITEC
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
J&P ΑΒΑΞ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΕΡΕΤΒΟ- ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ
ΜΕΤΚΑ- ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΗΛΕΚΤΩΡ

Η ένταξη στην διαδικασία ΣΔΙΤ της μονάδος επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, που χωροθετείται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης με  συνολικό προϋπολογισμό 76.000.000,00 ευρώ, εγκρίθηκε στις 5/10/2013.

10.               Νομός Κέρκυρας: εντάχθηκε στις ΣΔΙΤ 13/3/2013. Δεν έχει προχωρήσει και δεν περιλαμβάνεται στον «χάρτη του Υπ. Ανάπτυξης»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου