Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΣΔΙΤ Πελοποννήσου: όραμα ή εφιάλτης;;

Σήμερα,   Τρίτη  21/1,  λήγει η  προθεσμία για  κατάθεση  γνώμης  για τη ΜΠΕ του Έργου  
« Ολοκληρωμένη Διαχείριση   Απορριμμάτων  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  με ΣΔΙΤ».Για το θέμα συνεδριάζει σήμερα η ΠΕΔ Πελοποννήσου.
Η συζήτηση  στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ορίστηκε για την Παρασκευή  24 Ιανουαρίου. Το θέμα αφορά όλους και όχι μόνο τους κατοίκους των περιοχών όπου προβλέπεται η εγκατάσταση των μονάδων.

Οι  ενστάσεις   των κατοίκων  για τις χωροθετήσεις   στην Παλαιόχουνη  και  στην  Καλλιρρόη  και  το  σοκ  των δημάρχων  για το κόστος  έχουν ανοίξει τους ασκούς του αιόλου .  Με τη δημοσιοποίηση της Μελέτης   κατάλαβαν  ότι  το κόστος  των  67 ευρώ/τόνο  προ ΦΠΑ  (και όχι 61 που τους έλεγαν ) είναι  για να ανοίξει  η  πόρτα  των εγκαταστάσεων , αλλά  ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ   ΠΟΛΥ ΠΑΝΩ    για να φτάσουν στη Μονάδα .
Αν  προσθέσουμε και το αίτημα του Δημάρχου Τρίπολης (Πρόεδρος στον ΦοΔΣΑ) να συμμετέχει στη σύμβαση ..κάτι που δεν αρέσει στον Περιφερειάρχη, τότε μάλλον  έχουν  πολύ δρόμο μπροστά τους.
Και βέβαια παραμένουν τα ζητήματα νομιμότητας των διαδικασιών που έχουν πολλές φορές τεθεί από την περιφερειακή παράταξη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ  βλέπω  να ανοίγει  το  κουτί της Πανδώρας  και   « τα  απόρρητα  του  ανταγωνιστικού διαλόγου» να  έρχονται στο φως! Ο ένας θα πετάει την ευθύνη στον άλλο..


Α. Αναφέρω  3 σημεία για τα οποία, κατά τη γνώμη μου, η ΜΠΕ του Έργου « Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Απορριμμάτων  Περιφέρειας  Πελοποννήσου με  ΣΔΙΤ»  Δεν  μπορεί να γίνει  δεκτή .

  • 1.       Στη  ΜΠΕ  αναφέρεται  «ότι ελήφθη ιδιαίτερη μέριμνα για ευρύ κοινωνικό διάλογο για την ακριβή χωροθέτηση των εγκαταστάσεων»

Όμως, δεν περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ  κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει  την διενέργεια διαλόγου κατά τη σύνταξη της ΜΠΕ έως και την υποβολή της  προς έγκριση.
Και όχι μόνο. Από πλήθος δημόσιων τοποθετήσεων πολιτών και αιρετών, διαπιστώνεται ακριβώς  το  αντίθετο.
Έτσι όχι μόνο  δεν προηγήθηκε κοινωνική διαβούλευση για τις χωροθετήσεις  αλλά ενεργείται  παραπλάνηση των  αρχών ελέγχου.
Ούτε μπορεί κανείς  να ισχυριστεί  ότι ο απαιτούμενος –και κατά τη μελέτη- κοινωνικός διάλογος  για τις χωροθετήσεις  μπορεί να διενεργηθεί  στο παρόν στάδιο δημοσιοποίησης της  συνολικής μελέτης , όπου πλέον το αντικείμενο της διαβούλευσης είναι  σαφώς  περιορισμένο. Αφορά και μόνο στις 2 τελικά επιλεχθέντες  από τον ενδιαφερόμενο  ανάμεσα σε άλλες διαθέσιμες, ως  κατάλληλες για την προσφορά του , με κριτήρια και οικονομικά.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ακόμη άλλες τουλάχιστον 4  θέσεις κατάλληλες  γενικά,αυτές των άλλων δυο προσφορών.
Επί πλέον, σε έναν ουσιαστικό  και όχι προσχηματικό  κοινωνικό  διάλογο  τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης  είναι αντικείμενο της  δημόσιας διαβούλευσης. Στη προκειμένη περίπτωση   αυτό  όχι μόνο δεν ισχύει , αλλά  κάτι πολύ χειρότερο. Ο «διάλογος» διεξήχθη μεταξύ πολύ περιορισμένων προσώπων και η όλη διαδικασία χαρακτηρίστηκε από την  αναθέτουσα αρχή  «απόρρητη» .

(ο κ. Τατούλης καμαρώνει  που ανέθεσε στον επενδυτή να βρει χώρους! Αποτυχία! Όσοι αποφάσισαν  το «σχέδιο ΣΔΙΤ –Ανταγωνιστικό διάλογο»  πρέπει να παραδεχτούν ότι  οι χωροθετήσεις  έπρεπε να έχουν προηγηθεί ή να ομολογήσουν ότι έχουν προειλημμένες αποφάσεις)

Τα  στοιχεία της  ΜΠΕ για  ευρεία κοινωνική διαβούλευση
Στο   ΚΕΦ. 2-13 ΣΗΜΕΙΏΝΕΤΑΙ
Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου μια θέση να κριθεί ως κατάλληλη θα πρέπει αφενός να ανήκει σε μια «ευρύτερα κατάλληλη περιοχή» και αφετέρου να παρουσιάζει διάφορα χαρακτηριστικά  καταλληλότητας  που θα αφορούν:
.......
......
Την κατά το δυνατόν δέουσα κοινωνική αποδοχή

Στον πίνακα κριτηρίων καταλληλότητας  υπάρχει η σχετική
Κατηγορία 6 . Κοινωνικά κριτήρια

Στο  ΚΕΦ. 2-88 , παράγραφος 
σημειώνεται
2.       Ο Τίτλος του Έργου είναι « Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» .
Δηλαδή αναφερόμαστε  σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ( Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα , ΣΔΙΤ)  για την (ολοκληρωμένη ) διαχείριση των  απορριμμάτων  το οποίο εξυπηρετούν οι προβλεπόμενες  εγκαταστάσεις 3  ΜΕΑ-ΧΥΤΥ και 2 ΣΜΑ.
Το σχέδιο όρων σύμβασης  της  «ΣΔΙΤ»  είναι μέρος της ταυτότητας  του Έργου  και προσδιορίζει   τους  όρους  και την εφικτότητα  ή μη της επίτευξης του σκοπού  του.
Η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου δεν έχει ούτε ένα  στοιχείο  για την  συγκεκριμένη   «ΣΔΙΤ» και  δεν περιλαμβάνεται  το σχέδιο σύμβασης ούτε  και οι όροι πρόσκλησης για υποβολή δεσμευτικής  προσφοράς.
Η ΜΠΕ περιορίζεται   στην εξέταση των τεχνικών έργων .
Χωρίς αυτά τα στοιχεία μπορούν οι  ελεγκτικές αρχές   να  αποφανθούν  ότι  υπάρχουν  οι απαραίτητες πρόνοιες για την επίτευξη του στόχου  με προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος;

3.       Για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» προβλέπονται  2  ΣΜΑ.
Προσθήκη λεζάντας


Στα  εύλογα  ερωτήματα   γιατί  μόνο  2 ΣΜΑ,γιατί σε αυτές τις θέσεις, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.
Και  δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει καμία εκτίμηση  των επιπτώσεων  για την  πρόβλεψη απ΄ευθείας μεταφοράς των απορριμμάτων   από  πλήθος  απομακρυσμένων ΟΤΑ προς την ΜΕΑ-ΧΥΤΥ .
 Τι σημαίνει  πχ  για το Δήμο Νότιας Κυνουρίας  η μεταφορά απορριμμάτων  στη Παλαιόχουνη;  Υπάρχει διαθεσιμότητα προσωπικού και  εξοπλισμού  ώστε  να ανταποκριθεί στις ανάγκες  αποκομιδής, υπό τις νέες συνθήκες για  μεταφορά απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη; Τι οικονομική επιβάρυνση θα έχει ο δήμος , δηλαδή οι δημότες; ;
Ανάλογο ζήτημα υπάρχει με την πρόβλεψη, σύμφωνα με την ΜΠΕ,   ότι  η   επεξεργασία  των προδιαλεγμένων οργανικών θα γίνεται υποχρεωτικά  μόνο  στη Μονάδα της Παλαιόχουνης , με μεταφορά τους από κάθε  σημείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

Μπορεί ένα  έργο  ολοκληρωμένης διαχείρισης  να αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες  και να δημιουργεί συνθήκες  για  νέο  κύμα  ανεξέλεγκτων απορρίψεων και εγκατάλειψης της διαλογής στη πηγή; 
Η ΜΠΕ του Έργου  δεν έχει απαντήσεις στα παραπάνω   ερωτήματα.
 Αναζητούνται  οι απαντήσεις   στο σχέδιο όρων σύμβασης  η/και στην πρόσκληση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών, που  όμως  δεν συνυποβλήθηκαν με την ΜΠΕ!

Ποιός αποφάσισε  τι έργα θα γίνουν ;;

Μήπως τελικά το  ¨Οραμα¨ του  κ. Τατούλη  για την Πελοπόννησο  εξελιχτεί   σε  εφιάλτη για τον ίδιο;

Β. Ερωτήματα που ανακύπτουν από τη μελέτη που παρουσιάστηκε   στην ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων στην Ασέα,


Χωρίς να μπω στην επιστημονική αντιπαράθεση, σε αυτά   οφείλουν να απαντήσουν οι  αρμόδιες υπηρεσίες, στη Μελέτη των κατοίκων  ανακύπτουν  στοιχεία  που  δεν μπορούν να αγνοηθούν από τις αρχές που καλούνται να αποφασίσουν :
1.      Δεν έχουν ληφθεί υπόψη  πραγματικά  στοιχεία , καθοριστικά προκειμένου για τη δημιουργία ΜΕΑ-ΧΥΤΥ  στη περιοχή
2.      Η Αξιόλογηση  των  θέσεων καταγγέλεται  ως  κατευθυνόμενη


Η Μελέτη  δίνει στοιχεία  που  δεν έχουν  ληφθεί υπόψη  και  τα οποία αν συνεκτιμηθούν  ακόμη και  με την ίδια  τη  μεθοδολογία της ΤΕΡΝΑ ( ασχέτως αν συμφωνεί κανεί ή όχι με αυτήν ) αμφισβητούν ή και ανατρέπουν  τα συμπεράσματα.
Ενδεικτικά αναφέρω:

  •  Η θέση 1.1 (Παλαιόχουνη) ανήκει στις πληγείσες από τη φωτιά του 2007. Όπως  αναφέρουν στη μελέτη «στις κατ΄ αρχήν αποκλειόμενες περιοχές περιλαμβάνονται και οι πληγείσες εκτάσεις από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιφέρεια το 2007. Εντούτοις, ο τελικός αποκλεισμός μιας θέσης ως προς το κριτήριο αυτό γίνεται με γνώμονα τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει Π.Δ. και σχετικών νομοθετημάτων στο παρόν στάδιο μελέτης (Στάδιο ΑΕΠΟ)». H Πράξη Χαρακτηρισμού του δασαρχείου για την προτεινόμενη θέση εκδόθηκε στις 31/12/13 δηλαδή ενώ είχε συνταχθεί η ΜΠΕ και το ΥΠΕΚΑ την είχε ήδη από τις 14/11/13. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΗΘΕΙ.
  •  Δεν  έχουν  ληφθεί υπόψη  στοιχεία για  την  αποτίμηση –αξιολόγηση της  «Υφιστάμενης Ρύπανσης» στην πέριξ και στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρεται  η περίπτωση του ερευνητικού προγράμματος του ΕΜΠ “Προβλήματα σοβαρής ρύπανσης εκ του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με καύση τοπικού λιγνίτη στην περιοχή της Μεγαλόπολης”.
  • Δίνονται στοιχεία που τεκμηριώνουν εσφαλμένη την διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν υδροληψίες και την πιθανότητα  κινδύνων για τον  υδροφόρο ορίζοντα.
  • Απ

Τον Ιούνιο του 2002 ο δήμος Βαλτετσίου έλαβε τα αποτελέσματα της έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τίτλο “Αναγνωριστική έρευνα υδρογεωλογίας και αξιοποίησης φυσικού πλούτου (Ά φάση) του δήμου Βαλτετσίου  Ν. Αρκαδίας” .

4  Οι κάτοικοι της Ασέας σχολιάζοντας την  αξιολόγηση που κάνει η  ίδια η ΜΠΕ για τις αρνητικές επιπτώσεις για το καταφύγιο  άγριας ζωής,  Κερασταρέικο  δρυόδασος και το φαράγγι της Μπαρμπουτσάνας τα οποία είναι 1,5 χιλιόμετρο μακριά από την επίμαχη θέση ΧΥΤ., σημειώνουν 
  
Το Κεραστάρι είναι γνωστό και ως αηδονοχώρι εξαιτίας της φιλοξενίας στο δρυόδασος του, μεγάλης ποικιλίας  ωδικών πτηνών. Η μετανάστευση αυτών των πτηνών όσο κι αν φαίνεται ελάσσονος σημασίας μπροστά στα τεράστια προβλήματα που ανακύπτουν στους ίδιους τους ανθρώπους, συνθέτει από μόνη της την εικόνα ερημοποίησης κι απογύμνωσης της περιοχής από κάθε πλούτο που την χαρακτηρίζει. Θα φύγουν τα πτηνά και θα μείνουν οι άνθρωποι.

Εγώ προσθέτω . Θα φύγουν και οι άνθρωποι . Θα μείνουν τα εργοστάσια και οι είλωτες ....Αυτό είναι  « το όραμα» κάποιων για τη περιοχή ;

                                                                                                    Γεωργία Ασημακοπούλου 


Οι γνώμες που έχουν έχουν διατυπωθεί έως σήμερα :
Το Δημ. Συμβούλιο  Τρίπολης έστειλε αρνητική γνώμη.
Αρνητική γνώμη, μετά από ανοικτή συνέλευση, από το Δήμο Οιχαλίας
Θετική γνώμη κατά πλειοψηφία έδωσαν τα ΔΣ Κορίνθου και Μεγαλόπολης.
Οι   Δήμαρχοι    Καλαμάτας  (Νίκας) και Μεγαλόπολης (Μπούρας)  επί της ουσίας στηρίζουν τον κ. Τατούλη. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας έστειλε γνώμη, χωρίς να φέρει  το θέμα στο Δ.Σ.
Ομάδα  πολιτών   από την Ασέα  παρουσίασε δημόσια και θα καταθέσει   επιστημονική  τεκμηρίωση  με  αντιρρήσεις  για τη χωροθέτηση στη Παλαιόχουνη.
Αντίστοιχο υπόμνημα κατέθεσαν για την ΜΕΑ-ΧΥΤ στη θέση Καλλιρρόη οι κάτοικοι
Ζητήματα νομιμότητας των  διαδικασιών  αναφέρονται  σε Δελτίο Τύπου  του Θ. Πετράκου , βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, 18/1 , για την παρέμβασή του στο δημοτικό συμβούλιο Οιχαλίας.
Κατά της ΜΠΕ και του Έργου έχουν πάρει θέση  οι περιφερειακές παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Λαϊκής Συσπείρωσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου