Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Παρέμβαση της "Αττικής Συνεργασίας-Οχι στο μνημόνιο" στο διαγωνισμό για τη Μονάδα στο Γραμματικό


 
 
ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ                 Αθήνα           22.01.2014
Συγγρού 15-17    ΤΚ 117 43 Αθήνα                                         Αρ. Πρωτ:      7 
Τηλ.2132063520                                                                                      
email: attikisynergasia@patt.gov.gr                                                    Προς
                                                                                      Τον  Περιφερειάρχη Αττικής       
                                                                                                     κ.Ιωάννη  Σγουρό  
                                                                                                      Κοινοποίηση
·        κ. Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ
·        Μέλη Ε.Ε. και Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ
·        Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 Θέμα: Ερωτήσεις για τον ανταγωνιστικό διάλογο για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Γραμματικού.
              
Κύριε Πρόεδρε,
       
Σύμφωνα με το από 20/01/2014 Δελτίο Τύπου του ΕΔΣΝΑ ¨ ολοκληρώθηκε ο ανταγωνιστικός διάλογος για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Γραμματικού μετά από ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ¨.
Με την ιδιότητά σας ως Περιφερειάρχη Αττικής και ως Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
-   Τα αποτελέσματα και τα στοιχεία  του ανταγωνιστικού διαλόγου θα μας κοινοποιηθούν αναλυτικά και πότε;
-   Τα παραπάνω θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πότε;
-   Θα προχωρήσετε στην έγκριση πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών και έγκριση σχεδίου όρων σύμβασης ΣΔΙΤ  Γραμματικού χωρίς οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς της Αττικής (Δήμοι κλπ) να λάβουν γνώση;
Μετά από τις επανειλημμένες τοποθετήσεις μας για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και μέσω του εκπροσώπου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ και ενόψει των απαντήσεων σας στα παραπάνω ερωτήματα που σας θέτουμε:
Καλούμε εσάς ως Περιφερειάρχη Αττικής και ως Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ καθώς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ να μην προχωρήσετε στην έγκριση   πρόσκλησης για υποβολή δεσμευτικών προσφορών και έγκριση σχεδίου όρων σύμβασης για την ΣΔΙΤ Γραμματικού.                                                                                                                                                                                                   
Σας καλούμε να δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία και να τα διαβιβάσετε στα
 Δημοτικά Συμβούλια των ΟΤΑ της Αττικής και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
Βαρεμένος Γεώργιος   -   Κυπριανίδου Ερμίνα   -   Τσουκαλάς Δημήτρης 
Καπάταης Χρήστος  -  Έρη Κωνσταντάκου  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου