Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Με ...δόσεις Διαβούλευση για τη διαχείριση αποβλήτων και με προθεσμία έως 8/1/2014!! ( .. για παρατηρήσεις στο πνεύμα των χριστουγέννων)

Με... δόσεις δίδεται για διαβούλευση το νέο σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, με τη δημοσιοποίηση όσων τμημάτων της εκπονούμενης μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων έχουν παραληφθεί προσωρινά από την αρμόδια επιτροπή ΚΑΙ το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων.
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προβλέπει την ίδρυση νέου φορέα, τη θέσπιση Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων, την διακυβέρνηση ως βασική παράμετρο, το κλείσιμο 70 χωματερών έως το τέλος του 2014, την αποκατάσταση το 2015 όσων δεν λειτουργούν και αφορά όλες τις κατηγορίες αποβλήτων. 


Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε :
«Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδιασμού και του Προγράμματος Πρόληψης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση, επέκταση και αναπροσδιορισμό των διαδικασιών της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας. Ευκαιρία, στην οποία προσκαλούμε να πάρουν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, η αυτοδιοίκηση, οι επιστήμονες και οι εξειδικευμένοι φορείς, τα πανεπιστήμια και οι πολίτες, των οποίων την ενεργή συμμετοχή προσδοκούμε, στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκινά σήμερα».
Σε δημόσιο διάλογο τίθενται οι προτεραιότητες και οι στόχοι μιας ολοκληρωμένης σύγχρονης διαχείρισης, το ζήτημα της διακυβέρνησης ως βασικής παραμέτρου, καθώς και των φορέων διαχείρισης. Νέες καινοτόμες προτάσεις κατατίθενται προς συζήτηση, όπως ενδεικτικά η θέσπιση Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων με βάση τη νησιωτικότητα κα
ι την κατανομή του τουρισμού στη χώρα, η δημιουργία «Ηλεκτρονικής Αγοράς Αποβλήτων», η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση, καθώς και η θέσπιση ειδικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
                                                                                                                                              Δελτίο Τύπου 19 /12 2013 
από την Εφημερίδα των συντακτών
Toυ Τάσου Σαραντή

Ανοιξε χθες ο κύκλος της δημόσιας διαβούλευσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, με τη δημοσιοποίηση βασικών τμημάτων του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Στη σχετική μελέτη αναθεώρησης που δόθηκε στη δημοσιότητα προβλέπεται το κλείσιμο των 70 παράνομων χωματερών που παραμένουν ακόμη ανοιχτές έως το τέλος του 2014, καθώς και την αποκατάσταση έως το τέλος του 2015 των 326 οι οποίες δεν λειτουργούν πλέον.

Ανεξάρτητος φορέας

Επιπλέον, προβλέπεται η ίδρυση ενός νέου φορέα, του Ελληνικού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος, ενώ θα διατηρεί ως προς τους σκοπούς του τον δημόσιο χαρακτήρα του, θα λειτουργεί σαν ανεξάρτητος φορέας που, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό. Θα πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό του οποίου τα έσοδα θα προέρχονται από τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Βασικό αντικείμενό του θα είναι η εποπτεία σε εθνικό επίπεδο όλων των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και ο έλεγχος και παρακολούθηση όλων των υπόχρεων και των φορέων διαχείρισης.

Στο νέο σχέδιο περιλαμβάνεται η σταθεροποίηση της παραγωγής των αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, η χωριστή συλλογή οικιακών αποβλήτων για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί, όπου είναι τεχνικοοικονομικά εφικτό, η εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων έως το 2018, η υποχρεωτική χωριστή συλλογή για τρεις τουλάχιστον κατηγορίες υλικών σε χώρους αφίξεων και αναχωρήσεων επιβατών και η ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.

Σε δημόσιο διάλογο κατατίθενται νέες καινοτόμοι προτάσεις προς συζήτηση, όπως η θέσπιση Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων με βάση τη νησιωτικότητα και την κατανομή του τουρισμού στη χώρα, η δημιουργία «ηλεκτρονικής αγοράς αποβλήτων», η δημιουργία «ηλεκτρονικής πλατφόρμας αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση», καθώς και η θέσπιση ειδικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οπως γνωστοποίησε το ΥΠΕΚΑ, τις επόμενες ημέρες θα τεθούν επίσης σε διαβούλευση τα επόμενα κεφάλαια της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά και το εκπονούμενο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων.

από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ
19/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων
Στα κεφάλαια της μελέτης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποτυπώνονται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς το θεσμικό πλαίσιο, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δράσεις για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων που εφαρμόζονται σήμερα στη χώρα, οι προτεραιότητες και στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης καθώς και η διαμορφούμενη στρατηγική με προτεινόμενα μέτρα ανά προτεραιότητα και στόχο.
Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό σχέδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια με εξειδίκευση των δράσεων υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής και τη θεσμοθέτησή του.
Η προθεσμία λήγει την 8/1/2014
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr

_____________________________________________________
17/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Στα κεφάλαια της μελέτης που έχουν παραληφθεί προσωρινά από την αρμόδια Επιτροπή και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποτυπώνονται, τόσο η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας και το θεσμικό πλαίσιο, όσο και οι πολιτικές και οι στόχοι του νέου Εθνικού Σχεδίου. Πολύ σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση, τόσο το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, όσο και τα επόμενα κεφάλαια της αναθεώρησης του ΕΣΔΑ.
Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν τα τελικά σχέδια, ώστε η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας να τεθεί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η προθεσμία λήγει την 8/1/2014.
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση: esda@prv.ypeka.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου