Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Καλημέρα στον Πέτρο Οικονομόπουλο, με σεβασμό στα 20 χρόνια δουλειάς για το ΣΜΑ Σχιστού και όχι μόνο που σήμερα καταξιώθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ

Το έργο και οι στόχοι της Δ/νσης Μεταφόρτωσης που παρουσιάστηκε σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ,  έχουν τη σφραγίδα της δουλειάς του Πέτρου Οικονομόπουλου και είναι παράλειψη  και του Αναπληρωτή Διευθυντή και του Εντεταλμένου Μέλους που δεν είπαν μία λέξη ...

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σ.Μ.Α Σχιστού 1992 – 2006
Ανάλυση Ετήσιου Εισελθόντος Τονάζ σε Σάββατα και Λοιπές Καθημερινές
(tn, σε χιλιάδες)


... και μπορεί να μην πρόλαβε(;) την προβολή αλλά έχουν γράψει ιστορία τα Υπομνήματα που κατέθετε  ο Πέτρος Οικονομόπουλος  για την ενημέρωση  κάθε φορά της  Διοίκησης ΕΣΔΚΝΑ-ΕΔΣΝΑ.

Από την ιστορία του ΕΣΔΚΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ &

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/νση: Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

& Προδιαλογής Υλικών
ΕΔΡΑ: ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 & ΜΩΡΑΪΤΗ 90
115 25 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210-6701300
FAX : 6749178
Αθήνα  28-6-2008
Αρ. Πρωτ: 6999/30-6-08

 

Προς τον

Πρόεδρο Ε.Ε. του ΕΣΔΚΝΑ,
κ. Ν. Χιωτάκη
Δήμαρχο ΚηφισιάςΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Της Διεύθυνσης
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών


κ. Πρόεδρε,

Σας παραθέτω κατωτέρω τις βασικές Δραστηριότητες και Προγράμματα της Δ/νσης για την ενημέρωση του Δ.Σ της 30-6-08, όπως ζητήσατε.Α. Μεταφόρτωση Απορριμμάτων.

Οι κεντρικοί άξονες των δραστηριοτήτων του Τομέα αυτού αφορούν:
α) Την μεταφόρτωση των Σύμμεικτων Απορριμμάτων οικιακού τύπου, είτε μέσω των Κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΚΣΜΑ), είτε μέσω των Τοπικών ΣΜΑ.
β) Την Μεταφόρτωση των Ογκωδών και Απορριμμάτων Πρασίνου
γ) Στην περαιτέρω ανάπτυξη Δικτύου ΣΜΑ – ΤΣΜΑ που θα καλύπτει το σύνολο των μελών μας κατά τον Βέλτιστο Τρόπο Εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) 2006 Περιφέρειας Αττικής.

Οι υφιστάμενες λειτουργίες Μεταφόρτωσης – Μεταφοράς περιλαμβάνουν σήμερα τις κάτωθι εγκαταστάσεις υποδομής και εξοπλισμό.

1. Κ.Σ.Μ.Α Σχιστού

Η μονάδα λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1991 και μετά από διαδοχικές βελτιώσεις κατέστη δυνατή η σημαντική αύξηση της δυναμικότητάς της, έτσι ώστε σήμερα να θεωρείται από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωση της βασικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ΣΜΑ απαίτησε σύντονες διαχρονικές προσπάθειες. Κρίσιμες ήσαν οι τροποποιήσεις σχεδιασμού των εγκαταστάσεων της περιόδου 1994-1995, όπου αντικαταστάθηκε ο στόλος των 14-ων ημιρυμουλκούμενων - αυτοσυμπιεζόμενων - containers των 45m3, με στόλο τετραξονικών οχημάτων και φορτοεκφορτωνόμενων containers των 30m3. Με την αποκατάσταση εκτεταμένων βλαβών από πυρκαγιά του Ιουλίου 2000 εκσυγχρονίσθηκε ο βασικός Η/Μ εξοπλισμός των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας των συμπιεστών Περαιτέρω σημαντικές βελτιώσεις και εξοπλισμός της μονάδας με κινητό εξοπλισμό, επήλθαν σταδιακά έως το 2003. Σήμερα ο σταθμός πρωτοπορεί σε επίπεδο σχεδιασμού ενσωματώνοντας υψηλό επίπεδο εγχώριας τεχνογνωσίας και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Στον τομέα του αποτελεί το σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και την μοναδική υποδομή, Στρατηγικής Σημασίας για τους εν εξελίξει σχεδιασμούς Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική.

Από τον Νοέμβριο του 2001, η μονάδα λειτουργεί με επέκταση του ωραρίου υποδοχής φορτίων σε 18 h (07:00 – 00:00) και της λειτουργίας σε έξι μέρες την εβδομάδα (και τα Σάββατα), ολοκληρώνοντας την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών των χρηστών της στην μεταφορά των οικιακού τύπου απορριμμάτων, με διατήρηση της υψηλής αξιοπιστίας των λειτουργιών της. Η αξιοπιστία των λειτουργιών επιτεύχθηκε με την τεχνική υποστήριξη – συντήρηση των εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης υπό ιδιώτου και το 2003 επεκτάθηκε και στις υπερκατασκευές του στόλου οχημάτων. Η λειτουργία του ΣΜΑ κατά τα Σάββατα έχει διακοπεί από το 2005 και αναμένεται η επαρκής επάνδρωση της μονάδας και ανακαίνιση του μεταφορικού εξοπλισμού της για την επαναφορά του προγράμματος σε 6-ημέρες. Με το πρόγραμμα της επέκτασης, κατέστη δυνατή και η υποδοχή των δήμων Καλλιθέας και Π. Φαλήρου που εξυπηρετούντο από τους ΤΣΜΑ, οι οποίοι το 2002 αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των Ολυμπιακών Έργων στην περιοχή, καθώς και η μερική εξυπηρέτηση βραδινών φορτίων του Δ. Αθηναίων. Ο σχεδιασμός της εν λόγω επέκτασης εντάχθηκε σε «πακέτο» παράλληλων προγραμμάτων (Α.Ε.Ε 174/14-6-01) που είναι εν εξελίξει.

Για την αντιμετώπιση, μέρους, των πρόσθετων δαπανών επέκτασης λειτουργίας, το 2002 υπογράφηκαν προγραμματικές συμβάσεις με όσους από τους χρήστες το επιθυμούσαν. Από το 2007 η μονάδα συνεχίζει το επεκταμένο πρόγραμμα της λειτουργίας της με προγραμματικές συμβάσεις 4-ετούς διάρκειας.

Η μονάδα, με τις σημερινές παραμέτρους λειτουργίας (σύνθεση του προσωπικού επάνδρωσης, εξοπλισμού της, τεχνική υποστήριξη, κυκλοφοριακές συνθήκες και δυσχέρειες πρόσβασης Χ.Υ.ΤΑ) μπόρεσε να ανταποκριθεί στην αξιόπιστη αντιμετώπιση μέσου φορτίου, που το 2006 έφθασε στους 1.410 tn/ημ. Από τον ΣΜΑ διέρχονται περί το 30% των εισερχομένων φορτίων δημοτικών απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ. Βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής μονάδος είναι η εξαιρετική λειτουργική της ευελιξία, η οποία επιτρέπει την εύρυθμη υποδοχή του 80% του συνολικού ημερήσιου φορτίου στις 5 πρώτες, πρωινές, ώρες λειτουργίας.

Οι κατωτέρω φώτο και διαγράμματα παρέχουν μια εποπτική εικόνα εγκαταστάσεων στο στάδιο περάτωσης του έργου και των μετατροπών του στόλου οχημάτων του, καθώς και των διαχρονικών λειτουργιών και αποδόσεών του. Τα διαχρονικά στατιστικά στοιχεία αποδόσεων ανά ΟΤΑ χρήστη του ΣΜΑ διατίθενται από την Δ/νση Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών σε όποιον ενδιαφερόμενο τα επιθυμεί.

ΣΜΑ Σχιστού 1991ΣΜΑ Σχιστού 1995

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σ.Μ.Α Σχιστού 1992 – 2006
Ανάλυση Ετήσιου Εισελθόντος Τονάζ σε Σάββατα και Λοιπές Καθημερινές 
(tn, σε χιλιάδες

  Αποδόσεις Σ.Μ.Α Σχιστού 1992 – 2006, σε Μέσους Όρους
Μέσος Αριθμός δρομ/ημ και τονάζ, εισελθόντων οχημάτων αποκομιδής ανά ημέρα εργασίας πενθήμερης εβδομάδας
ΣΜΑ  ΣΧΙΣΤΟΥ
Ιστόγραμμα χρονικών περιόδων και βαθμού εξυπηρέτησης των χρηστών

α/α
   ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΜΑ
ΚΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 -2007

1.
Δ. Πειραιά2.
Δ. Νίκαιας3.
Δ. Κερατσινίου4.
Δ. Κορυδαλλού5.
Δ. Χαϊδαρίου6.
Δ. Περάματος7.
Δ. Δραπετσώνας8.
Δ. Καλλιθέας
9.
Δ. Π. Φαλήρου10.
Δ. Ν. Σμύρνης
11
Κοιν.Αμπελακίων12.
Δ. Αγ. Βαρβάρας
  
  
    
13.
Δ. Ταύρου14..
Δ. Μοσχάτου15.
Δ. Αγ. Ι. Ρέντη16.
Δ. Αλίμου

..


17.
Δ. Αγ. Δημητρίου  18.
Δ. Δάφνης
  
      
     19.
Δ. Αθηναίων


20.
Βάση Π. Ναυτ.

1.
Δ. Ελληνικού

     
     
…..
…..

2.
Δ. Υμηττού

   


  


3.
Δ. Αίγινας


..
..
..


4..
Δ. Σαλαμίνας


5.
Κοιν. Αιαντείου..


6.
Κοιν.Αμπελακίων


7.
Κοιν. Βαθέως8.
Κοιν. Κυψέλης..
..
..
9.
Κοιν. Μεσαγρού


..
10.
Κοιν. Πέρδικας..


11.
Κοιν. Σεληνίων12.
Κοιν. Σαρωνίδας13.
Ο.Κ.Λ.Α

Υπόμνημα:

Κανονική εξυπηρέτηση

Κανονική εξυπηρέτηση, πλην Δευτέρας, που απέρριπταν απ΄ ευθείας στον ΧΥΤΑ


Μερική εξυπηρέτηση σε συστηματική χρονική βάση
..
Εξυπηρέτηση σποραδική
…..
Εξυπηρέτηση σποραδική ή σε συστηματική χρονική βάση

Σημειώσεις:
1.     Ο Σ.Μ.Α εργαζόταν σε υποδοχή φορτίων:
-   Από έναρξη λειτουργίας, 6ος του ’91, έως 7/10/92 : 08:00 - 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή
-   Από 10/10/92 έως 30/6/95, με 6-ήμερη υποδοχή: Δευτέρα-Παρασκευή 07:30 - 17:30 (και στο διάστημα 1/1/95-14/7/95 από 07:00-18:00), Σάββατο 07:30-13:30.
-   Από 15/7/95 έως 25/6/96: 07:00-15:00
-   Από 25/6/96 έως 22/7/96: Δευτέρα 07:00-14:00, Τρίτη-Παρασκευή 07:00-18:00. Από 23/7/96 έως 25/9/96: 07:00-14:00. Από 26/9/96 έως 14/7/97: Δευτέρα 07:00 -14:00, Τρίτη -Παρασκευή 07:00 - 17:00
-   Από 15/7/97 έως Οκτώβριο 2001  βασικό ωράριο: 07:00 - 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
-   Από Νοέμβριο 2001 έως σήμερα με 6-ήμερη υποδοχή σε διευρυμένο ωράριο 18 h. με χρέωση του εισερχόμενου τονάζ μετά τις 14:00 και τα Σάββατα από 07:00, βάση προγραμματικών συμβάσεων.
2.     Από 3/8/95 τέθηκε σε λειτουργία η μια τάφρος με τα νέα 4-αξονικά οχήματα και από 4/10/95 και η δεύτερη. Από τον Νοέμβριο του 1995 ξεκίνησε η λειτουργία του ΤΣΜΑ Βύρωνα – Καισαριανής με τα τροποποιημένα επικαθήμενα του ΣΜΑ Σχιστού.2  Τ.Σ.Μ.Α  

Ο ΕΣΔΚΝΑ διαθέτει στόλο 13 συρμών ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, καθώς και ένα επικαθήμενο εφεδρείας, ο οποίος αποτέλεσε τον κινητό εξοπλισμό του ΣΜΑ Σχιστού μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1995. Από τα οχήματα αυτά αξιοποιούνται σήμερα 3 για την εξυπηρέτηση του ΤΣΜΑ Αλίμου, ο οποίος λειτουργεί από τα τέλη του 2001 με βάση προγραμματικές συμβάσεις, ανάλογες με αυτές του ΣΜΑ Σχιστού.Τα προηγούμενα χρόνια, οχήματα του στόλου αυτού εξυπηρετούσαν και τον ΤΣΜΑ Καλλιθέας, μέχρι το κλείσιμό του λόγω Ο.Α 2004, και τον ΤΣΜΑ Βύρωνα, μέχρις ότου να αποκτήσει ίδια μέσα μεταφοράς.

Με τα 13 ημιρυμουλκούμενων συρμών αναπτύχθηκε η τεχνική της απ’ ευθείας απόρριψης και συμπίεσης των απορριμμάτων με το σύστημα υδραυλικής εξώθησης που διαθέτουν τα ημιρυμουλκούμενα. Η τεχνική αυτή αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για την εν συνεχεία ανάπτυξη πληθώρας ΤΣΜΑ στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον μεταφορικούς στόλους οχημάτων ως υποδομή Στρατηγικής Σημασίας για τους εν εξελίξει σχεδιασμούς του ΕΣΔΚΝΑ.

Σήμερα, λόγω εξάντλησης της αποτελεσματικού χρόνου ζωής του στόλου οχημάτων ΤΣΜΑ, έχει περιοριστεί η χρήση του σε 5 – 6 οχήματα που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του προαναφερθέντος ΤΣΜΑ Αλίμου και τμήμα των αναγκών του νέου προγράμματος μεταφόρτωσης μέσω λειοτεμαχισμού των ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων με χρήση 3 μονάδων αυτοκινούμενων λειοτεμαχιστών και λαστιχοφόρων φορτωτών τους, που ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2003.
                                                                                                ΤΣΜΑ Αλίμου 20043. Μεταφόρτωση Ογκωδών και Απορριμμάτων Πρασίνου

Ο ΕΣΔΚΝΑ προκειμένου να αντιμετωπίσει το εν λόγω «καυτό» πρόβλημα των δήμων, ήδη από το 2001 έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του με τις κάτωθι λύσεις.

3.1 Μεταφόρτωση Ογκωδών μέσω Αυτοκινούμενων Μονάδων Λειοτεμαχισμού

Ο εν χρήσει εξοπλισμός περιλαμβάνει Τρεις Αυτοκινούμενες Μονάδες. Κάθε μια εξ αυτών αποτελείται από τον Λειοτεμαχιστή και τον ειδικό Λαστιχοφόρο Φορτωτή Τροφοδοσίας της.

Η δυναμικότητα κάθε μονάδας των αυτοκινούμενων λειοτεμαχιστών υπερβαίνει τα 500 m3 λειοτεμαχισμού ανά 6-ωρο λειτουργίας της. Το όφελος για τους ΟΤΑ είναι σημαντικότατο αν ληφθεί υπόψη η δραστική εκμετάλλευση του ωφέλιμου όγκου των containers των οχημάτων μεταφοράς, που επιτυγχάνεται με τον λειοτεμαχισμό, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η χρέωση (από τους ιδιώτες) δεν γίνεται στις περιπτώσεις αυτές με τον τόνο μεταφοράς, αλλά με το κυβικό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2003 και η πρώτη ευρεία και δραστική αξιοποίησή του έγινε προ και κατά την διάρκεια των Ο.Α 2004 για την απορρύπανση των Ολυμπιακών Δήμων της Α. Αττικής και την πρόληψη πυρκαγιών από αναφλέξεις των συσσωρευμένων κλαδεμάτων πεύκων και λοιπών ογκωδών. 

Το πρόγραμμα προβλέπει την σύναψη (περιορισμένης διάρκειας) προγραμματικών συμβάσεων με όσους ΟΤΑ ζητούν τις σχετικές υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα αρκετοί ΟΤΑ έχουν επωφεληθεί από τις εν λόγω υπηρεσίες και αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα διευρυνθεί σταδιακά λόγω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος των δήμων με την τεχνική αυτή. Στα πλαίσια αυτά, πρόσφατα η μια μονάδα παραδόθηκε στην Δ/νση Επ. Στ.Απ & ΔΕΑ προκειμένου να υποστηρίξει τις ανάγκες εμπλουτισμού τροφοδοσίας του ΕΜΑΚ με το οργανικό υλικό των απορριμμάτων πρασίνου. 

3.2 Μεταφόρτωση Ογκωδών μέσω Πάγιων Μονάδων Λειοτεμαχισμού

Το εν λόγω Πρόγραμμα ευρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Ήδη έχει γίνει η προμήθεια δύο μονάδων (υψηλότερης δυναμικότητας των αυτοκινούμενων) ικανών να επιλύσουν τα σχετικά προβλήματα όλων των χρηστών του ΣΜΑ Σχιστού. Η προώθηση ολοκλήρωσης του προγράμματος αναμένεται να γίνει ευθύς μόλις παραδοθεί στον ΕΣΔΚΝΑ το παρακείμενο οικόπεδο του ΣΜΑ Σχιστού με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας. Για την επίλυση του ζητήματος αναμένεται και η σύμφωνη γνώμη εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής (Δ. Πειραιά, Περάματος και ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π).
Β. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ)

Το αντικείμενο περιήλθε στην Δ/νση Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών από τις 24/7/2002 που ενεργοποιήθηκε ο νέος ΟΕΥ. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με Διαλογή στην Πηγή, ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε το 1992 και αναπτύχθηκε μέχρι το 1995.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις τομείς (Νότιος, Δυτικός και Βόρειος) καλύπτοντας στην αρχική του ανάπτυξη 62 δήμους με πληθυσμό αναφοράς, άνω των 2.000.000 κατοίκων. Λεπτομερή στοιχεία μέχρι το 1999, παρέχονται από την Μελέτη του Περιφερειακού Σχεδιασμού Α΄ Στάδιο - 2001, παρ. 5.3.4.2,  5.3.4.4 και 5. Σήμερα παραμένουν στο πρόγραμμα 47 ΟΤΑ.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για εβδομαδιαία αποκομιδή του έντυπου υλικού από τους κάδους, με 6 ειδικά οχήματα ΜSTS τύπουPACKER Ι εμπροσθοπλάγιας φόρτωσης, καθώς και με 2 οχήματα οπίσθιας φόρτωσης τύπου πρέσας 16m3, με 32 CONTAINERS των 20 m3 και 1 όχημα 2,4 tn κλειστού τύπου για συλλογή του χαρτιού από ιδιώτες και δημόσιους οργανισμούς βάση έγγραφων και τηλεφωνικών παραγγελιών.

Το μεγαλύτερο τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού MSTS τύπου PACKER λειτουργεί από το 1994 και το σύνολό του από το 1997, με εξαίρεση τις 2 πρέσες των οποίων η προμήθεια έγινε το 2003. Οι φυσιολογικές φθορές, αλλά και οι φθορές λόγω των βανδαλισμών που έχουν υποστεί οι κάδοι από τους ρακοσυλλέκτες όλα τα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού με την ΔσΠ, είχαν σαν αποτέλεσμα για κάθε έτος την ραγδαία μείωση του αριθμού των ενεργών κάδων του προγράμματος, με αποτέλεσμα το 2007 να λειτουργούν 1.371 κάδοι, το 1/3 περίπου της συνολικής προμήθειας.

Από το παρακάτω διάγραμμα εμφαίνονται οι διαχρονικές αποδόσεις του προγράμματος σε συνάρτηση με την αντίστοιχη διακύμανση των εγκατεστημένων κάδων.


Οι τρέχουσες συγκυρίες δείχνουν ότι το Πρόγραμμά μας θα μπορούσε να εξορθολογισθεί και να προσαρμοσθεί στις εξελίξεις με τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις και συντονισμό. Σε κάθε όμως περίπτωση, είναι αναγκαία η λήψη των αποφάσεων της πολιτείας για το μέλλον του, μιας και εν αναμονή αυτών το Πρόγραμμα καταρρέει παρά τις προσπάθειες του προσωπικού αλλά και της στήριξής του από τους πολίτες.


Γ.  Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου ΚΣΜΑ - ΤΣΜΑ

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης του Δικτύου Μονάδων Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Μ.Μ.Α) είχε διαφανεί από την δεκαετία του ΄70, δηλαδή από συστάσεως του ΕΣΔΚΝΑ. Έκτοτε, πέραν των προαναφερόμενων υλοποιηθέντων Έργων (ΣΜΑ Σχιστού, ΤΣΜΑ και Μονάδες Λειοτεμαχισμού Ογκωδών) ο ΕΣΔΚΝΑ έχει προωθήσει τις κάτωθι δράσεις για την ανάπτυξη του Δικτύου Μ.Μ.Α, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Γ.1. Προώθηση Κατασκευής Νέων Μ.Μ.Α

1. Ίδρυση Σ.Μ.Α Ελαιώνα Αττικής

Ήδη από το 1998 ο ΕΣΔΚΝΑ έχει συνάψει με την ΔΕΗ προσύμφωνο αγοραπωλησίας οικοπέδου 20 στρ. προκειμένου να ιδρυθεί ο ΣΜΑ.

Το Έργο είχε χρηματοδοτηθεί από το Β΄ΚΠΣ και δημοπρατήθηκε το 1998. Ο Διαγωνισμός ακυρώθηκε στο τελευταίο στάδιό του λόγω έκδοσης ακυρωτικής Απόφασης των Περιβαλλοντικών του Όρων από το ΣτΕ αποδεχόμενο την σχετική προσφυγή του Δ. Αιγάλεω. Αποτέλεσμα ήταν να χαθεί και η χρηματοδότηση.

Η προσπάθεια επαναλήφθηκε και επιτεύχθηκε η χρηματοδότηση του Έργου και από το Γ΄ ΚΠΣ. Πλην όμως η μη επίτευξη πολιτικών συναινέσεων οδήγησε σε ακύρωση των νέων Περιβαλλοντικών Όρων ύστερα από ανάλογη προσφυγή του Δ. Αιγάλεω και αποδοχής της από το ΣτΕ. Αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθεί ο Διαγωνισμός του 2004 και να οδηγηθούμε στην εξ υπ΄ αρχής επανάληψη όλων των διαδικασιών.

Σήμερα ευρισκόμεθα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου. Διαφαίνεται ότι τείνουν να επιτευχθούν οι αναγκαίες πολιτικές συννενέσεις για να προχωρήσει η δημοπράτησή του, πλην όμως είναι ορατός, πλέον, ο κίνδυνος να απολεσθεί εκ νέου και η δεύτερη χρηματοδότησή του.

2. Ίδρυση ΣΜΑ Κηφισιάς και ΣΜΑ Αλίμου - Ελληνικού

Δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια επίτευξης χρηματοδότησης των Έργων το 2003 από το Β΄ ΚΠΣ, λόγω διαδικασιών (έγκαιρης διασφάλισης των οικοπέδων και Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων), πλην όμως είχαν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.

Έκτοτε:
·         Ο Δ. Κηφισιάς προχώρησε στην κατασκευή μονάδας Μεταφόρτωσης με το σύστημα της απ΄ ευθείας εκφόρτωσης σε αυτοκινούμενους – συμπιεστές για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Σήμερα, σε συνεργασία με τον ΕΣΔΚΝΑ προωθείται η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων προκειμένου να ενταχθεί, ως Κεντρικός ΣΜΑ, στο Δίκτυο των Μ.Μ.Α.
·         Ο ΣΜΑ Αλίμου – Ελληνικού, δεν έχει προωθηθεί. Εκκρεμεί η απόφαση της Πολιτείας σχετικά με την αρμοδιότητα του Φορέα που θα τον διαχειριστεί, δεδομένου ότι προβλέπεται η κατασκευή του εντός του υπό ίδρυση Πάρκου (βλέπε σχετικές ανακοινώσεις ΥΠΕΧΩΔΕ) στην ευρύτερη περιοχή αυτή.Γ.1. Σχεδιασμός και Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας Ίδρυσης Δικτύου Μ.Μ.Α


Στην Αναθεώρηση 2006 του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου Κεντρικών και Τοπικών Μονάδων Μεταφόρτωσης, μέρος των οποίων ήδη λειτουργεί και αναφέρεται ότι ο υπεύθυνος ΦοΔΣΑ, (εν προκειμένω, ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.), καλείται να τεκμηριώσει τον αριθμό των τελικά απαιτούμενων σταθμών μεταφόρτωσης με εξορθολογισμό του συστήματος και να ορίσει τη δυναμικότητα έκαστου στα πλαίσια βελτιστοποίησης του συστήματος (βλέπε σελ. 7 της Απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας και ενότητα 11.2.4 της μελέτης).

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων της Αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ, ο ΕΣΔΚΝΑ ανέθεσε τον Μάιο 2007 στο Πολυτεχνείο Κρήτης το Πρόγραμμα «Βέλτιστη Εφαρμογή ΠΕ.Σ.Δ.Α. 2006 στη Μεταφόρτωση Απορριμμάτων Ηπειρωτικής Αττικής»το οποίο ολοκληρώθηκε και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης του δικτύου

Με την ανάπτυξη του Δικτύου αναμένεται υψηλό ετήσιο όφελος των ΟΤΑ από την μείωση του κόστους μεταφοράς, κυρίως όμως από αύξηση της απόδοσης των οικείων συστημάτων συλλογής. Η τελευταία μειώνει την διάρκεια του κύκλου εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων και παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης και 2ου προγράμματος συλλογής εντός της ίδιας βάρδιας, πράγμα που συνεπάγεται πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη από την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και μέσων, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην υποστήριξη άλλων συναφών προγραμμάτων και υπηρεσιών που καλούνται οι ΟΤΑ να αναλάβουν, όπως για παράδειγμα στο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας.

Θα πρέπει να προστεθεί ότι η αναγκαιότητα ίδρυσης του Δικτύου δεν προκύπτει μόνο από καθαρά οικονομικά κριτήρια, αλλά και λόγω της συμβολής των ΜΜΑ στην εύρυθμη λειτουργία των ΟΕΔΑ, της αυξημένης ευελιξίας στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και λόγω γενικότερου περιβαλλοντικού οφέλους (μείωση κυκλοφοριακού, μείωση εκπομπών, κ.λ.π)


Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ Μ.Α&Π.Υ

Σε ότι αφορά την πρόταση της Δ/νσης Μ.Α &Π.Υ, θέτουμε υπόψη σας τις ακόλουθες τρεις Δράσεις σε υποστήριξη των σχετικών στόχων του ΠΕΣΔΑ 2006. Από αυτές οι Δράσεις 1 και 2 αφορούν τον Τομέα Μεταφόρτωσης και η Δράση 3 την ΔσΠ έντυπου υλικού.

Δράση 1 : Ανάπτυξη Δικτύου Μονάδων Μεταφόρτωσης

Από τα στοιχεία του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Βέλτιστη Εφαρμογή ΠΕ.Σ.Δ.Α. 2006 στη Μεταφόρτωση Απορριμμάτων Ηπειρωτικής Αττικής» αναδεικνύεται η αδιαμφισβήτητη σκοπιμότητα δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Μεταφόρτωσης (Κεντρικών και Τοπικών) στην Ηπειρωτική Αττική (1η Διαχειριστική ενότητα του ΠΕΣΔΑ). Επιπλέον, τεκμηριώνεται πλήρως η σκοπιμότητα ίδρυσης του ΣΜΑ Ελαιώνα, καθώς και η επιλογή της δυναμικότητάς του. Ορίζεται επίσης ο αριθμός των ΜΜΑ και η δυναμικότητα μιας εκάστης των μονάδων του δικτύου σε καθένα από τα 15 σενάρια που αναλύθηκαν.

Με χρήση του πιο πάνω Προγράμματος ο ΕΣΔΚΝΑ, ως αρμόδιος ΦοΔΣΑ, θα μπορούσε πολύ σύντομα να είναι σε θέση να επιλέξει το πλέον κατάλληλο σενάριο (βλέπε Απόφαση Ε.Ε υπ΄αρ 509/07).

Χωρίς να προκαταλάβουμε τη διαδικασία λήψης αρμοδίως της σχετικής Απόφασης, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα που σκιαγραφούν σε γενικές γραμμές την εικόνα του απαιτούμενου Δικτύου:

Το Δίκτυο προβλέπεται να αναπτυχθεί με 11 έως 13 Μονάδες Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΜΜΑ), ανάλογα με το σενάριο που θα επιλεγεί, σε θέσεις που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα αδειοδότησης και με δυνατότητα μεταφόρτωσης συνήθως μεγαλύτερη του 86,5 % της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων έναντι του 41 % που, κατά μέγιστο, μπορεί να μεταφορτώνεται σήμερα με βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης υποδομής.

Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία για την περίπτωση ανάπτυξης Δικτύου 13ων ΜΜΑ (σενάριο 07 ερευνητικού προγράμματος). Σημειώνουμε ότι, πλέον του ΜΜΑ Ελαιώνα που ήδη χρηματοδοτείται, η προεκτίμηση του κόστους των λοιπών 12 ΜΜΑ βασίζεται: (iOσον αφορά τα έργα που είναι σε φάση προωθημένης ωρίμανσης, σε στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί και μνημονεύονται κατωτέρω (ii) Όσον αφορά τα έργα που είναι σε αρχικό στάδιο ωρίμανσης, σε στοιχεία του Ερευνητικού Προγράμματος όπως ειδικότερα επεξηγούνται κατωτέρω.

α) Έργα Μ.Μ.Α σε φάση προωθημένης ωρίμανσης:

ΜΜΑ Σχιστού, εκτιμούμενη δαπάνη για την εγκατάσταση νέων υποδομών διαχείρισης Ογκωδών και την ανανέωση της υφιστάμενης υποδομής και Η/Μ εξοπλισμού του, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:                                                            9,7 εκατ. ευρώ
(σχετικό το υπ΄αρ. 9488/11-9-07 Συμπληρωματικά Στοιχεία Πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου ΤΣΜΑ Ογκωδών Δ. Πειραιά και Όμορων Δήμων»).
ΜΜΑ Αλίμου, εκτιμούμενη δαπάνη για την κατασκευή του Έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:                                                                       12,5 εκατ. ευρώ
(σχετικό το υπ΄αρ. 9482/11-9-07 Συμπληρωματικά Στοιχεία Πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου ΣΜΑ Αλίμου - Ελληνικού»).
ΜΜΑ Κηφισιάς, εκτιμούμενη δαπάνη για την αναβάθμιση της υφιστάμενης τοπικής Μονάδας σε κεντρική, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1,5 εκατ. ευρώ
(σχετικό το υπ΄αρ. 9490/11-9-07 Συμπληρωματικά Στοιχεία Πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου ΣΜΑ Κηφισιάςύ»).
Σημείωση:
Για τα παραπάνω τρία έργα στην εκτιμούμενη δαπάνη δεν περιλαμβάνεται το κόστος των μελετών, δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω σχετικά αιτήματα χρηματοδότησής των.

Ήτοι, συνολικά προεκτιμώμενη δαπάνη ανωτέρω Έργων:                  23.7 εκατ. ευρώ


α/α
ΜΜΑ
(Ετήσιο Φορτίο σύμμεικτων, 000tn)
Επένδυση
000 €
Μελέτες
Τεχνική Βοήθεια
Σύνδεση ΟΚΩ
Σύνολο
000 €
 Βασική Σύμμεικτων
Συμπληρ. Έργα
Σύνολο


1
2=
0,15  ÷  0,5 × 1
3 =
1+2
4=
0,03 × 3
5=
0,02 × 3
6=
0,03 ×3
7=
3+4+5+6
1
Περιφ. Υμηττού
(426,5)
13.479
3.000
16.479
494
330
494
17.797
2
Χαμομηλίου
 (282,6)
8.208
1.231
9.439
283
189
283
10.194
3
Γλυφάδας
 (86,5)
4.881
0
4.881
146
98
146
5.271
4
Ελευσίνας
 (24,7)
607
0
607
0
0
0
607
5
Ν. Περάμου
(17,1)
1.819
910
2.729
82
55
82
2.948
6
Κρυονερίου
 (58,9)
3.775
1.888
5.663
170
113
170
6.116
7
Κρωπίας
(28,6)
2.119
1.060
3.179
95
64
95
3.433
8
Μαλακάσας
 (10,8)
1.711
257
1.968
59
39
59
2.125
9
 Ραφήνας
 (33,6)
452
0
452
0
0
0
452

Σύνολο
37.051
8.348
45.397
1.329
888
1.329
48.943

β) Έργα σε αρχικό στάδιο ωρίμανσης- πρόβλεψη από το ΠΕΣΔΑ 2006.

Επεξηγήσεις πίνακα:
1. Στήλη «1»:
Παρουσιάζεται με προσαύξηση 15%, για δαπάνες αναθεώρησης και απροβλέπτων το εκτιμώμενο κόστος αρχικής επένδυσης (κατασκευής – εξοπλισμού ΜΜΑ σύμμεικτων), όπως αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του Ερευνητικού προγράμματος Πολυτεχνείου Κρήτης και ειδικότερα για το σενάριο 07 (Τεύχος 3ο, πίν 3.2.1-1 και Τεύχος 4ο, πίν. 3.15-1).
Ειδικότερα, για τις ΜΜΑ Ελευσίνας και Ραφήνας (υφιστάμενες μονάδες) οι δαπάνες αφορούν μόνο σε προμήθεια κινητού εξοπλισμού για την αναβάθμιση τους από τοπική σε υπερτοπική χρήση.
2. Στήλη «2»:
Παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος συμπληρωματικών υποδομών για τη διαχείριση λοιπών ΑΣΑ, πλέον των συμμείκτων (ογκώδη – πράσινα ή άλλα), σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας ως ποσοστό επί του κόστους αρχικής επένδυσης..
3. Οι δαπάνες που παρουσιάζονται στις υπόλοιπες στήλες, ομοίως, αφορούν σε εκτίμηση της υπηρεσίας ως ποσοστό επί του κόστους αρχικής επένδυσης..
4. Στις δαπάνες του πίνακα δεν περιλαμβάνεται το κόστος γης.

Τα προαναφερθέντα είναι ενδεικτικά μια και οι λύσεις διαφέρουν από σενάριο σε σενάριο, πιστεύεται όμως ότι δεν θα διαφέρουν ριζικά από τη λύση που τελικά θα επιλεγεί αρμοδίως.

Συνολικά προεκτιμώμενη δαπάνη Δράσης 1: …23,7 + 48,643 = 72,643 εκατ. ευρώΔράση 2 : Ανάπτυξη - Αξιοποίηση βάσης δεδομένων για την δυναμική παρακολούθηση του δικτύου ΜΜΑ

Το Δίκτυο Μεταφοράς Απορριμμάτων ως κρίκος στρατηγικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του όλου συστήματος διαχείρισης (αποδοτική λειτουργία υπηρεσιών ΟΤΑ, οικονομία μεταφοράς, ελεγχόμενη τροφοδοσία ΟΕΔΑ, διαχείριση κρίσεων κ.λ.π) απαιτείται να συνδυάζει, τόσο κατά την αρχική φάση σχεδιασμού όσο και κατά τη φάση σταδιακής ανάπτυξης και λειτουργίας του, την απαραίτητη αποτελεσματικότητα και σταθερότητα στην αναζήτηση της εκάστοτε βέλτιστης λύσης με την αναγκαία ευελιξία στο χειρισμό της μεγάλης ποικιλίας των προβλημάτων και των μεταβολών που απαντώνται στην πράξη.

Η προτεινόμενη Δράση αποσκοπεί στη δυναμική παρακολούθηση - προσαρμογή του σχεδιασμού στις εκάστοτε μεταβολές και προβλήματα που απαντώνται την πράξη, μέσω πενταετούς διάρκειας συνεχούς υποστήριξης του ΕΣΔΚΝΑ με τις δυνατότητες σχεδιασμού που μας παρέχει το διατιθέμενο ερευνητικό πρόγραμμα. Τούτο θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την άμεση δυναμική παρακολούθηση της σταδιακής εξέλιξης του δικτύου και του συνολικού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων με σκοπό την τεκμηριωμένη λήψη των εκάστοτε αποφάσεων.

Προεκτιμώμενη δαπάνη: 1.000.000 ευρώΔράση 3 : Ανάπτυξη Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή για το χαρτί και έντυπο υλικό 

Το χαρτί-έντυπο υλικό αποτελεί ξεχωριστό υλικό ανακύκλωσης και δεν περιλαμβάνεται στα Υλικά Συσκευασίας. Ο ΕΣΔΚΝΑ, συνεχίζει την σχετική δραστηριότητα, που έχει ξεκίνησε το 1993, βάσει των:
Διαχρονικών Ο.Ε.Υ του ΕΣΔΚΝΑ,
του Ν 3164/2003, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, καθώς και με τον Νόμο 2939/6-8-2001 που αφορά την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
 των Π.Δ και ΚΥΑ (26469/1501/Ε103/1-7-03 – ΦΕΚ 864 Β) που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του πιο πάνω Νόμου για την εναλλακτική διαχείριση, καθώς και
της ισχύουσας Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 319/Φ-περ.Σ-Α/2006.

Ως γνωστόν δεν έχει εκδοθεί σχετικό ΠΔ για δημιουργία ΣΕΔ για το έντυπο υλικό –χαρτί, σε εφαρμογή του Ν.2939/01.

Από την άλλη πλευρά στο ΠΕ.Σ.Δ.Α.2006, υιοθετείται ο στόχος ανακύκλωσης τουλάχιστον 60% κ.β.μέχρι 31/12/2013 για τα υλικά χαρτί-χαρτόνι και τίθεται η υποχρέωση των ΟΤΑ να συνεργαστούν με τα εγκεκριμένα συστήματα. Επί πλέον στον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ προβλέπεται ότι έργα που θα μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ, και τα οποία θα κριθούν βιώσιμα από τον ΦοΔΣΑ είναι αποδεκτά εφόσον εναρμονίζονται με αυτούς τους στόχους.

Για την ανακύκλωση του έντυπου υλικού το μοναδικό εγκεκριμένο-εν λειτουργία πρόγραμμα είναι το προαναφερόμενο του ΕΣΔΚΝΑ, το οποίο προτείνουμε να αναπτυχθεί περαιτέρω με προοπτική την έγκρισή του ως Ατομικό ΣΕΔ. Σημειώνεται ότι προς τούτου ο ΕΣΔΚΝΑ διαθέτει ήδη σχετικό φάκελο μελέτης για την έγκριση ΣΕΔ και ο οποίος μπορεί να επικαιροποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του θεσμικού πλαισίου.

Σήμερα στο Πρόγραμμα συμμετέχουν  50 ΟΤΑ. Οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων ΟΤΑ εκδηλώνουν σημαντικό ενδιαφέρον για την περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος, κρίνοντας από σχετικά αιτήματά τους για ανανέωση – πύκνωση των κάδων (Ασπρόπυργος, Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφεια, Βύρωνας, Π. Φάληρο).
Επί πλέον έχουν υποβληθεί αιτήματα για νέα ένταξη από αρκετούς ΟΤΑ (Δήμος Γαλατσίου, Βάρης, παλαιότερα ο Δ. Πειραιά, Πικέρμι). Σε μεγάλα συγκροτήματα (Ναυπηγεία, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, κ.λ.π) εξακολουθεί να συλλέγεται το έντυπο υλικό, ανεξαρτήτως αν ορισμένοι δήμοι έχουν τελευταία αποχωρήσει (Δ. Περάματος) ή δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο πρόγραμμα (Δ. Αθηναίων).
Επιπροσθέτως, σημαντικά αυξανόμενη ζήτηση παρουσιάζεται από Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία, Φορείς και Ιδιωτικές Εταιρείες.
Στα ανωτέρω αιτήματα αδυνατούμε να ανταποκριθούμε λόγω παλαιότητας-ανεπάρκειας εξοπλισμού (κάδοι, οχήματα).

Η προτεινόμενη δράση εξυπηρετεί τον στόχο ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού και αφορά σε χρηματοδότηση προμήθειας εξοπλισμού (κάδοι και οχήματα συλλογής, καθώς και εγκατάστασης και συντήρησης συστήματος GPS για παρακολούθηση της απόδοσης και αυτόματη καταγραφή επεξεργασία δεδομένων.
Για την στήριξη και ενίσχυση της αξιοπιστίας – αποτελεσματικότητας  του υφιστάμενου προγράμματος και την επέκτασή του εκτιμάται ότι απαιτούνται οι κάτωθι επενδύσεις:

3.000 κάδων × 400 €/τεμ, με ΦΠΑ =          1.200.000 €
8 οχήματα συλλογής × 130.000 €/όχημα = 1.024.000 €
Υλικά προβολής και Δημοσιότητας =            500.000 €
Υποστήριξης από σύστημα GPS =                 350.000 €
Υποστηρικτικές μελέτες =                             300.000 €
Προεκτιμώμενη δαπάνη:                           3.374.000 €

Σημείωση:
Δεν έχουν ανωτέρω περιληφθεί δαπάνες υποδομών λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λειτουργίες του προγράμματος (αμαξοστάσια, συνεργεία, κ.λ.π) δύνανται να υποστηριχθούν με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΕΣΔΚΝΑ ή και από τις υποδομές των προτεινόμενων παραπάνω έργων ΜΜΑ, όπως και ΚΔΑΥ.Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Μεταφόρτωσης & Προδιαλογής Υλικών
Πέτρος Π. Οικονομόπουλος, ΠΕ 5-Α΄


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου